MTÜ Loomus toetajaliikme staatuse võib saada iga füüsiline isik, kes toetab MTÜ Loomust vähemalt 5 euro suuruse püsiannetusega igal kalendrikuul.

 

Loomuse toetajaliikme statuut:

MTÜ Loomus toetajaliikme staatuse võib saada iga füüsiline isik, kes toetab MTÜ Loomust vähemalt 5 euro suuruse püsiannetusega igal kalendrikuul.

Toetajaliikmeks saadakse kirjaliku avalduse alusel.

Toetajaliikme staatus kehtib niikaua kuni toetus laekub.

Toetajaliikmele ei kohandu seadusest ja MTÜ põhikirjast tulenevad liikmete kohustused ja õigused.

Toetajaliige saab soovi korral iga kuu MTÜ Loomuse uudiskirja.

Toetajaliige saab osaleda toetajaliikmetele korraldatavatel üritustel.

Toetajaliikmel on õigus teha ettepanekuid MTÜ Loomuse töö korraldamiseks. Ettepanekuid arutab MTÜ juhatus ja üldkoosolek vastavalt Loomuse põhikirjale ja tegevuskavale.

Toetajaliikmel on õigus saada MTÜ Loomuse põhikirjaliseks liikmeks kui tal on kaks MTÜ Loomuse liikmetest soovitajat ja tema avalduse on kinnitanud MTÜ juhatus.

Statuudi alus:

MTÜ Loomuse põhikiri punkt 3.14:

Juhatus võib kehtestada väljaspool MTÜ Loomuse liikmeskonda eristaatusi, nt nagu toetajaliige, auliige, kellele ei kohandu seadusest ja põhikirjast tulenevad liikmete kohustused ja õigused.

MTÜ Loomus juhatuse liige Kadri Taperson

  1. detsembril 2017

Kuidas hakata toetajaliikmeks?

Kaks lihtsat sammu:

1. Tee pangas Loomusele püsitoetus vähemalt 5 eurot kuus.

MTÜ Loomus
SEB EE551010220110693012
Swedbank EE092200221057445617
Luminor EE761700017003597891

2. Kirjuta allolevasse vormi oma nimi, e-mail ja soovi korral ka telefoninumber.

Kõik toetajaliikmed saavad oma e-postkasti Aleksei Turosvki joonistatud tänukaardi.

Soovin hakata Loomuse toetajaliikmeks: