Karusloomafarmide keelustamiskampaania Eestis ja faktid karusloomafarmide kohta

Faktid karusloomafarmide kohta Karusloomafarmide keelustamist on arutatud Eestis alates 2009. aastast, mil selle teema tõstatasid loomakaitsjad, rohelised ja sotsiaaldemokraatlik erakond. Uuesti hoogustus keelustamiskampaania 2013. aastal, kui “Pealtnägija” avaldas šokeerivad kaadrid Karjaküla rebase- ja naaritsafarmist. 2013. aastal tõstatas Keskkonnaministeerium farmide keskkonnanõuetele mittevastavuse küsimuse. Kuna farmid ei täitnud kehtivaid keskkonnanõudeid juba aastaid (vt “Pealtnägija” lõiku), hakkas ministeerium nõudma … Jätka Karusloomafarmide keelustamiskampaania Eestis ja faktid karusloomafarmide kohta lugemist