Privaatsuspoliitika

MTÜle Loomus, registrikood 80222016, aadress Harju küla, Hiiumaa, 92028 (edaspidi „Loomus“), on vältimatult vajalik koguda  (edaspidi „Sina“) isikuandmeid selleks, et teavitada võimalikult paljusid inimesi meie tegevusest. Anname Sulle käesolevaga kokkuvõtliku ülevaate Sinu isikuandmetega tehtavatest toimingutest.

1. Sinu isikuandmed, nende töötlemise eesmärgid ja alused

Loomus kogub Sinu kohta järgmisi isikuandmeid:

  • Kontaktandmed:nimi (ees- ja perekonnanimi), aadress, telefoninumber, e-posti aadress;
  • Isikuandmed: Isikukood;

Neid isikuandmeid töötleme, et täita järgmiseid eesmärke:

  • Info edastamiseks.
  • Sinuga ühenduse võtmiseks.
  • EV Maksu- ja Tolliametit Sinu annetustest teavitamiseks.
  • Loomuse kampaaniatest teavitamiseks ja uudiskirjade edastamiseks.
  • Avaliku võimu organi või riigiasutuse infopäringule vastamiseks.
  • Mis tahes muu seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

2. Sinu isikuandmete edastamine

Loomus võib edastada Sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu näiteks pilveteenuse osutajale, tänu kellele suudame tagada Sinu isikuandmete turvalise säilitamise, raamatupidajale tavapäraseks arvepidamiseks, Isikud, kellele me Sinu isikuandmeid edastame võivad asuda nii Euroopa Liidus kui ka sellest väljaspool. Loomus võtab endale kohustuse tagada Sinu isikuandmete turvalisus, sh et Sinu isikuandmed oleksid kaitstud mistahes väärkasutamise, volitamatu juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest.

3. Sinu õigused

Õigus isikuandmetega tutvuda – õiguse alusel on Sul võimalik tutvuda kõikide isikuandmetega, mida Loomus on Sinu kohta kogunud ja teabega, mis puudutab kogutud isikuandmete töötlemist.
Õigus isikuandmete parandamisele – õiguse alusel on Sul võimalik nõuda ebaõigete või mittetäielike isikuandmete parandamist Loomuse poolt. Näiteks on Sul võimalik nõuda isikuandmete parandamist olukorras, kus Sinu e-posti aadress on muutunud ning Sa soovid vana e-posti aadressi asendada uuega.
Õigus isikuandmete kustutamisele – õigust on Sul võimalik kasutada eelkõige selliste isikuandmete osas, mida Loomus töötleb Sinu nõusoleku alusel.
Õigus töötlemise piiramisele – õiguse kasutamine on asjakohane näiteks, kui leiad, et Sinu isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik või kui Sinu isikuandmete töötlemise eesmärk on ära langenud.
Õigus võtta tagasi Loomusele isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek – õiguse alusel on Sul igal aja hetkel võimalik võtta tagasi Loomusele isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek.
Õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile – Sul on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole, kui Sa leiad, et Sinu isikuandmeid ei ole nõuetekohaselt töödeldud.
Juhul, kui sa soovid kasutada mõnda ülal nimetatud õigust või soovid saada rohkem informatsiooni Sinu isikuandmete töötlemise kohta, siis võta Loomusegaga ühendust e-posti aadressil info@loomus.ee.