Märkasid akvaariumit? 7 punkti, millele kalade pidamisel tähelepanu pöörata

Kalade kasutamine dekoratsioonina on olnud juba pikka aega populaarne. Mitmetes söögikohtades, kauplustes, kontorihoonetes ja isegi terviseasutustes on akvaariume, kus võib leida erinevat liiki kalu.

Loomade eestkoste organisatsioon Loomus lükkas hiljuti käima kampaania “Armas kala”, mille eesmärk on tutvustada kalu ja kaladega seotud heaoluprobleeme. Avatud on ka kalateemaline portaal aadressil https://loomus.ee/kalad/.

Kampaania käigus on meile laekunud mitmeid murelikke kirju ja teavitusi hoolivatelt kodanikelt seoses kalade nigelate pidamistingimustega avalike asutuste akvaariumites. Et mitte ükski akvaarium ei suuda pakkuda kalale samaväärseid tingimusi kui päris veekogu, tuleb kalade tehistingimustes pidamisel pöörata erilist tähelepanu nende keskkonnale. Millal on põhjust muret tunda?

Kui märkate, et mõnes asutuses peetakse kalu, tuleks tähele panna järgmist:

1. Akvaariumil peab olema kaas või kate, et kalal ei oleks võimalik sealt välja hüpata.
2. Kui akvaariumitaimed ja muu akvaariumivarustus ei paku kalale piisavalt varju, peab akvaariumis olema kalale varjumiskoht.
3. Akvaariumi vee kogus, kvaliteet, temperatuur ja sügavus peavad olema sobivad seal peetava kala liigile, suurusele ja arvule.
4. Akvaariumi vesi ei tohi olla must ja sogane.
5. Akvaariumis ei tohi olla surnud kalu, need tuleb kohe eemaldada.
6. Akvaariumi sisustus ja põhjamaterjal peavad olema sobivad seal peetava kala liigile.
7. Kalarühmade, -parvede ja -liikide liitmise või kalarühma uue kala toomise korral tuleb arvestada kalaliikide omavahelise sobivuse ja eri liiki kalade loomulike käitumisharjumustega. Näiteks ei tohi panna kokku agressiivseid kalu mitteagressiivsetega.

Kui tekib kahtlus, et akvaarium ja kalade pidamistingimused ei vasta nõuetele, tehke kindlasti fotod, märkige eelpool viidatud puudused üles ning saatke olukorra kirjeldus Loomuse koostööpartnerile Eestimaa Loomakaitse Liidule aadressil info@loomakaitse.eu.

Maaja Mäll
MTÜ Loomus