15 eurovalimiste kandidaati on andnud lubaduse toetada loomade heaolu

Loomade eestkoste organisatsioon Loomus pöördus kõikide Eesti Euroopa Parlamendi valimiste kandidaatide poole ja pakkus neile võimalust alla kirjutada lubadusele toetada Euroopa Parlamendis algatatud loomasõbralikke initsiatiive. 

Tänaseks on lubadusele alla kirjutanud 15 Eesti kandidaati: Erik Orgu, Maria Kaljuste, Andrei Korobeinik, Kristiina Tõnnisson, Evelin Ilves, Triin Saag, Urmas Paet, Yoko Alender, Kätlin Kuldmaa, Airis Meier, Raimond Kaljulaid, Peep Mardiste, Marina Kaljurand, Züleyxa Izmailova ja Mihkel Kangur. Enim allakirjutanuid on Reformierakonnast ja Eestimaa Rohelistest.

“Loomade heaolu on tuleviku Euroopa prioriteet. Nii, nagu ei saa mööda vaadata kliimamuutustest ja loodushoiust, on keeruline ette kujutada edukat rahvusvahelist poliitikat, mis ei pööra tähelepanu loomakaitsele,” ütles Loomuse kommunikatsioonijuht Annika Lepp. “Ärksamad poliitikud viivad end varakult kurssi aktuaalsete loomakaitse probleemidega, mille lahendamist kodanikud oma esindajatelt ootavad. Üle Euroopa on juba ligi 700 kandidaati andnud oma lubaduse toetada parlamendis loomade heaolu,” lisas Lepp.

Euroopa kodanike jaoks on loomade heaolu sama tähtis kui väljendusvabadus ja olulisem kui korruptsiooniga võitlemine, selgus värskest Euroopa tuleviku prioriteetide uuringust. Rohkem kui üks seitsmest kodanikust vastas avatud küsimuses, et nad tunneksid suuremat uhkust olla eurooplane, kui EL-i tasemel võetaks vastu loomade heaolu tagavaid otsuseid. Kõrgetele kohtadele seati bioloogilise mitmekesisuse säilitamine, orgaanilise põllumajanduse edendamine ja taimetoitlus, mõistlik kalandus, elusloomade transpordi vähendamine ning loomade üldine heaolu.

Üle-euroopalise kampaania „Hääl loomade poolt 2019“ kutsus ellu Brüsseli lobiorganisatsioon Eurogroup for Animals, mida Eestis esindab Loomus. Kampaania tarbeks on loodud eestikeelne lehekülg aadressil https://www.voteforanimals2019.eu/et/.

Näiteks saavad kandidaadid alla kirjutada lubadusele toetada karusloomafarmide keelustamist liikmesriikides, vähendada elusloomade pikamaatransporti, edendada puuride kasutuse lõpetamist põllumajandusloomade kasvatamisel, lõpetada foie gras’ tootmiseks kasutatavate partide ja hanede sundsöötmine, toetada uute reeglite juurutamist kalade heaolu tagamiseks, kehtestada ELi-ülene metsloomade tsirkuses kasutamise keeld jms. Kokku sisaldab lubadus 22 erinevat punkti.

Kõik Euroopa Parlamendi valimiste kandidaatide allkirjastatud lubadused on avaldatud kodulehel https://www.voteforanimals2019.eu/et/.

Eurogroup for Animals esindab 63 loomade eestkoste organisatsiooni 23 EL liikmesriigis, USA-s, Šveitsis, Austraalias, Serbias ja Norras. Alates selle loomisest 1980. aastal on see organisatsioon julgustanud EL-i võtma loomade kaitseks seaduse tasemel vastu kõrgemaid standardeid. Eurogroup for Animals peegeldab oma Euroopa eripaigus asuvate liikmesorganisatsioonide kaudu avalikku arvamust ning omab nii teaduslikke kui ka tehnilisi teadmisi, et anda usaldusväärset nõu loomade heaolu puudutavates küsimustes.

www.eurogroupforanimals.org.

MTÜ Loomus tegeleb loomade huvide ja õiguste kaitsega ning loomade huvide esindamisega ühiskondlikes aruteludes. Loomus seisab eelkõige nende loomade eest, keda kasutatakse põllumajanduses, loomkatseteks, meelelahutustööstuses ja karusnahkade tootmiseks.

www.loomus.ee