Anna oma allkiri karusnahavaba Euroopa heaks siin!

Petitsioon kutsub üles Euroopa Liitu keelama loomade pidamist ja surmamist ainult või peamiselt karusnaha tootmise eesmärgil ning kasvandustest pärit karusnaha ja seda sisaldavate toodetega kauplemist Euroopa Liidus.

Anna oma hääl vibujahi
vastu!

Oma allkirjaga näitad toetust igasuguse vibujahi keelustamisele Eestis.

Euroopa loomade heaolu voliniku ametisse nimetamine

Rahvusvaheline petitsioon loomade heaolu voliniku ametisse nimetamiseks Euroopa Liidus.

Aita hoida Euroopa kosmeetika julmusevaba

Euroopa kodanikualgatus, et kosmeetikatoodete valdkonnas ei lubataks loomkatseid.