Anna oma allkiri karusnahavaba Euroopa heaks siin!

Petitsioon kutsub üles Euroopa Liitu keelama loomade pidamist ja surmamist ainult või peamiselt karusnaha tootmise eesmärgil ning kasvandustest pärit karusnaha ja seda sisaldavate toodetega kauplemist Euroopa Liidus.

Anna oma toetusallkiri zoofiila keelustamise poolt!

Hetkel on Eestis seksuaalvahekord loomaga nö “hall ala”, sest otseselt lubatud ei ole, aga keelatud ka mitte. Anna oma allkiri loomade seksuaalse väärkohtlemise keelustamiseks.

Euroopa loomade heaolu voliniku ametisse nimetamine

Rahvusvaheline petitsioon loomade heaolu voliniku ametisse nimetamiseks Euroopa Liidus.

Anna oma hääl vibujahi
vastu!

Oma allkirjaga näitad toetust igasuguse vibujahi keelustamisele Eestis.