Aita keelustada karusloomafarmid

Fur Free Alliance’i rahvusvaheline petitsioon karusloomafarmide keelustamiseks.

Aita keelustada foie gras’ tootmine

Sundsöötmise keelustamine Euroopa Liidus koostöös GAIA-ga.

Aita takistada suurulukite vibujahi legaliseerimine

Loomuse petitsioon, et vibujahti ei laiendataks suurulukitele.

Aita peatada haiuimekaubandus Euroopas

Sea Sheperdi rahvusvaheline petitsioon, et nõuda EL-is haiuimedega kauplemise keelustamist.

Euroopa loomade heaolu voliniku ametisse nimetamine

Rahvusvaheline petitsioon loomade heaolu voliniku ametisse nimetamiseks.