Loomuse privaatsuspoliitika

MTÜle Loomus, registrikood 80222016, aadress Telliskivi tn 60a/3 Tallinn Harjumaa 10412 (edaspidi „Loomus“), on vältimatult vajalik koguda (edaspidi „Sina“) isikuandmeid selleks, et teavitada võimalikult paljusid inimesi meie tegevusest. Anname Sulle käesolevaga kokkuvõtliku ülevaate Sinu isikuandmetega tehtavatest toimingutest.

1. Sinu isikuandmed, nende töötlemise eesmärgid ja alused

Loomus kogub Sinu kohta järgmisi isikuandmeid:

 • Kontaktandmed: nimi (ees- ja perekonnanimi), aadress, telefoninumber, e-posti aadress
 • Isikuandmed: isikukood

Neid isikuandmeid töötleme, et täita järgmiseid eesmärke:

 • Info edastamiseks.
 • Sinuga ühenduse võtmiseks.
 • EV Maksu- ja Tolliametit Sinu annetustest teavitamiseks.
 • Loomuse kampaaniatest teavitamiseks ja uudiskirjade edastamiseks.
 • Avaliku võimu organi või riigiasutuse infopäringule vastamiseks.
 • Mis tahes muu seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.
 • E-poest tellitud kauba saatmiseks.

2. Sinu isikuandmete edastamine

Loomus võib edastada Sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu näiteks pilveteenuse osutajale, tänu kellele suudame tagada Sinu isikuandmete turvalise säilitamise, raamatupidajale tavapäraseks arvepidamiseks. Isikud, kellele me Sinu isikuandmeid edastame võivad asuda nii Euroopa Liidus kui ka sellest väljaspool. Loomus võtab endale kohustuse tagada Sinu isikuandmete turvalisus, sh et Sinu isikuandmed oleksid kaitstud mistahes väärkasutamise, volitamatu juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest.

3. Sinu õigused

Õigus isikuandmetega tutvuda – õiguse alusel on Sul võimalik tutvuda kõikide isikuandmetega, mida Loomus on Sinu kohta kogunud ja teabega, mis puudutab kogutud isikuandmete töötlemist.
Õigus isikuandmete parandamisele – õiguse alusel on Sul võimalik nõuda ebaõigete või mittetäielike isikuandmete parandamist Loomuse poolt. Näiteks on Sul võimalik nõuda isikuandmete parandamist olukorras, kus Sinu e-posti aadress on muutunud ning Sa soovid vana e-posti aadressi asendada uuega.
Õigus isikuandmete kustutamisele – õigust on Sul võimalik kasutada eelkõige selliste isikuandmete osas, mida Loomus töötleb Sinu nõusoleku alusel.
Õigus töötlemise piiramisele – õiguse kasutamine on asjakohane näiteks, kui leiad, et Sinu isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik või kui Sinu isikuandmete töötlemise eesmärk on ära langenud.
Õigus võtta tagasi Loomusele isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek – õiguse alusel on Sul igal aja hetkel võimalik võtta tagasi Loomusele isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek.
Õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile – Sul on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole, kui Sa leiad, et Sinu isikuandmeid ei ole nõuetekohaselt töödeldud.

Küpsiste poliitika

Me soovime, et saaksid meie veebilehte kasutada täies funktsionaalsuses. Seetõttu paigaldab see veebileht Sinu seadmesse “küpsiseid”, et koguda teavet veebilehe kasutamise kohta.

MIS ASJAD ON “KÜPSISED”?
“Küpsised” on väiksemahulised tekstifailid, mis saadetakse Sinu seadmesse, mille kaudu veebilehte kasutad. Seejärel saadetakse “küpsised” veebilehele (või mõnele teisele veebilehele, mis selle “küpsise” ära tunneb) tagasi iga veebilehe külastuse käigus.

“Küpsised” aitavad meie süsteemidel kasutaja seadme ära tunda ja muuta Sinu eelistused (nt keele valik) kohe kättesaadavaks.

Kohe, kui kasutaja veebilehe avab, saadetakse “küpsis” kasutaja kõvakettale.

MIKS “KÜPSISED” kasulikud on?
“Küpsiseid” on vaja selleks, et:

 • tuvastada veebilehe kasutaja seade, et kuvada sisu vastavalt kasutaja vajadustele;
 • tunda ära Sinu seade korduval külastusel;
 • saada tagasisidet, kuidas veebilehte arendada, et pakkuda paremat ja suunatumat teenust;
 • salvestada teavet olulisemate tegevuste kohta meie veebilehel, mis omakorda võimaldab meil oma veebilehte kohandada vastavalt Sinu huvidele.

Kui küpsised on lubatud, võimaldab see näiteks suunata Sulle turundusmaterjale vastavalt Sinu huvidele ja kiirendada päringutele vastamist.

Meie veebilehe kasutamisel nõustute, et võime paigaldada Sinu seadmesse allpool kirjeldatud “küpsiseid” vastavalt siintoodud tingimustele, välja arvatud juhul, kui oled oma brauseri seadistustes määranud “küpsiste” üldise keelamise.

Rohkem teavet “küpsiste” kohta leiab veebilehtedelt: www.allaboutcookies.org ja www.youronlinechoices.eu või video kujul: www.google.co.uk/goodtoknow/data-on-the-web/cookies/.

Eri tüüpi “küpsised”
Põhiolemuselt jagunevad “küpsiseid” kaheks: autori ehk esimese osapoole “küpsised” ja kolmandate osapoolte “küpsised”.

Esimese osapoole “küpsised” pärinevad vaadatavalt veebilehelt ja neid kasutatakse selleks, et tunda ära Sinu seade korduvkülastuse korral ja jätta meelde Sinu eelistused veebilehe lehitsemisel. Lühidalt, need on meie “küpsised”.

Kolmandate osapoolte “küpsised” pärinevad meie teenusepakkujalt ning neid kasutatakse veebiliikluse analüüsimiseks ja turunduslikel eesmärkidel

Milliseid “küpsiseid” me kasutame?
Allolevas tabelis on toodud meie veebilehel kasutatavate “küpsiste” kohta lähemat teavet:

NimiKasutuse otstarve
pll_languageKasutaja keelevaliku tuvastamiseks
PHPSESSIDLoomus kasutab, et salvestada kasutaja sirvimisandmeid
eucookielawKüpsiste poliitikaga nõustumise meeldejätmiseks
_utm* algusega küpsisedGoogle Analytics kasutab, et koguda andmeid unikaalsete kasutajate, unikaalsete sessioonide kohta, piirata päringute sagedust ning salvestada teavet kasutaja sessioonide ja pakkumiste kohta.

Loomus ei halda kolmandate osapoolte “küpsiseid”. Rohkem teavet selliste “küpsiste” kohta leiad kolmandate osapoolte veebilehtedelt.

Kui Sa ei soovi “küpsiseid” lubada, on Sul võimalik oma brauseri seadetes määrata, et “küpsised” ei ole lubatud.

Kui soovid lubada ainult meie “küpsised”, kuid mitte meie teenusepakkujate “küpsiseid”, seadista oma brauseris kolmandate osapoolte “küpsiste” keelamine.

Google Analytics analüüsiteenuse kasutamine
Sellel veebilehel kasutatakse Google Analytics veebianalüütika teenuseid, mida pakub Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (“Google”).

Google Analytics kasutab samuti “küpsiseid”, mis salvestatakse Sinu seadmesse, et võimaldada veebilehe kasutamise analüüsimist. Selliste “küpsiste” poolt genereeritud teave saadetakse üldjuhul Google’i serverisse Ameerika Ühendriikides ja hoitakse seal.

Kuid kuna oleme aktiveerinud sellel veebilehel IP-anonümiseerimise, lühendab Google Euroopa Liidu või teiste Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide puhul IP-aadressi. Vaid erandjuhtudel saadetakse terviklik IP-aadress Google’i Ameerika Ühendriikides asuvasse serverisse ja lühendatakse seal.

Meie tellimusel kogub Google teavet, kuidas Sa meie veebilehte kasutad, koostab aruandeid veebiliikluse kohta ning pakub muid teenuseid veebilehe kasutamise põhjal. Sinu brauserist Google Analyticsile edastatud IP-aadress ei ole seotud mis tahes muude Google’i poolt hallatavate andmetega.

“Küpsiste” paigaldamise keeldumisel ei pruugi Sulolla võimalik kasutada kõiki selle veebilehe funktsioone. Google’i “küpsiste” vältimiseks ja andmete edastamise keelamiseks (veebilehe kasutus ja Sinu IP-aadress), laadi alla brauseri pistikprogramm järgmiselt lingilt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Eelistuste muutmine
Enamik veebibrausereid võimaldavad kontrollida “küpsiste” kasutamist brauseri seadete kaudu (nt uute “küpsiste” teavitus, “küpsiste” väljalülitamine ja kustutamine). Täpsemat teavet leiate veebilehtedelt: www.allaboutcookies.org või www.youronlinechoices.eu.

Juhul, kui sa soovid kasutada mõnda ülal nimetatud õigust või soovid saada rohkem informatsiooni Sinu isikuandmete töötlemise kohta, siis võta Loomusega ühendust e-posti aadressil info@loomus.ee.