ATCG

ATCG tõlkebüroo 

ATCG tõlkebüroo toetab Loomuse pressiteadete tõlkega eesti keelest vene keelde, nõnda jõuame oma sõnumiga rohkemate inimesteni ja seeläbi saame loomi veelgi paremini aidata.

VegFund 

Rahvusvaheline veganluse edendamise fond VegFund toetab Loomusel korraldada filmiõhtuid ja infolaudasid, läbi viia paid-per-view aktsioone, kampaaniad ja palju muud.

CEVA – Center for Effective Vegan Advocacy 

Rahvusvaheline veganluse edendamise organisatsioon CEVA – Center for Effective Vegan Advocacy (Efektiivse veganluse edendamise keskus) toetab MTÜ Loomus poolt eestveetavat programmi “Taimsed valikud”.

ProVeg International 

MTÜ Loomus on osavõtja ProVeg International poolt korraldatava Global Vegan Advocacy Support Initiative koolitusprogrammist.

Animalia 

Soome loomaõiguslik organisatsioon Animalia on Loomuse tähtsaim toetaja juba 2014. aasta sügisest. Tänu Animaliale on Loomuses kaks osalise koormusega töötajat. Animalia on 1961. aastal loodud ekspertide ja kodanike ühendus, mille peamised tegevusalad on teavitus, kampaaniad ja lobitöö. Animalia peab Loomust oma sõsarorganisatsiooniks. Meil on ühised eesmärgid ja tegevusalad, teeme regulaarselt koostööd nii Soome-Eesti kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Fur Free Alliance 

Fur Free Alliance esindab rohkem kui 40 loomakaitseorganisatsiooni 28 erinevast riigist, mida toetatavad miljonid inimesed üle kogu maailma. Eestit esindab liidus MTÜ loomade eestkoste organisatsioon Loomus. Liit toetab Loomuse “Olen loomade poolt” kampaaniat.

Djurens Rätt 

Rootsi juhtiv loomaõiguslik organisatsioon Djurens Rätt on Loomuse suurim toetaja 2016. aasta sügisest. Tänu Djurens Rättile on Loomuses 2016. aasta lõpuni osalise koormusega töötaja. Djurens Rätti juured ulatuvad aastasse 1882.

Kodanikuühiskonna Sihtkapital 

Aastal 2019 detsembris käivitus Loomuses projekt “MTÜ Loomus võimekuse suurendamine läbi vabatahtlike kaasamise”, mida toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital 15 857,22 euroga. Projekt kestab kuni 31.12.2020. Loe lisa projektist siit.

1. aprill 2018 kuni 31. jaanuar 2019 viis Loomus läbi Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt toetuse pälvinud arenguhüppe projekti “MTÜs Loomus erasektori partnerluse ja koostöö valdkonna väljaarendamine”. Toetuse summa oli 11 810,40 eurot.

1. septembril 2015 käivitus Loomuse algatatud projekt Eesti loomakaitsevaldkonna arendamiseks ja organisatsioonide koostöövõrgustiku loomiseks. Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital summas 14 979,77 eurot. Projektirahastuse periood lõppes 31. detsembril 2016. Loe lisa.

1. aprill kuni 31. august 2020 viis Loomus läbi Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt toetuse pälvinud arenguhüppe eelse projekti “Loomade nimel: fundraisingu arenguhüppe plaan”. Toetuse summa oli 4000 eurot. Loe lisa projektist siit.

Meedius Eesti OÜ 

Meedius Eesti OÜ pakub Loomusele pro bono korras igapäevast ja ulatuslikku meediamonitooringu teenust.

KSA Silmakeskus 

KSA Silmakeskus on Loomuse püsitoetaja.