Loomade nimel: fundraisingu arenguhüppe plaan

1. aprill kuni 31. august 2020 viis Loomus läbi Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt toetuse pälvinud arenguhüppe eelse projekti “Loomade nimel: fundraisingu arenguhüppe plaan”. Toetuse summa oli 4000 eurot.

Projekti eesmärk oli MTÜ Loomus fundraisingu tegevuskava koostamine loomaks tugeva aluse Loomuse arenguhüppele ja suurendamaks loomade eestkoste jätkusuutlikkust. Kava koostamisl saime detailse ülevaate hetkeseisust, millised fundraisinguga seotud tegevusi oleme teinud ning millised neist on olnud kõige mõjusamad ja tulusamad. Projekti algfaasis kaardistasime ja analüüsisime detailselt nii varasemaid kui ka praeguseid fundraisingu tegevusi. Võtsime abimeetmena kasutusele analüüsiks ja fundraisingu seisu jälgimiseks vastava programmi DonorPerfect, et saada selge ja kiire ülevaade ning saaksime edaspidi oma tulubaasi seisu edukalt ja lihtsustatult jälgida, mis organisatsiooni jätkusuutlikkuse koha pealt on oluline.

Projekti ajal tehti koostööd Läti koostööpartneriga Dzīvnieku
brīvība, kes pakkus Loomusele täiendavat nõustamist fundraisingu vallas.

Projekti juhtis Loomuse juhatuse liige Rando Liiva.