MTÜ Loomus – visioon, eesmärgid ja väärtushinnangud

Loomus on loomade eestkoste organisatsioon, mis levitab aktiivselt jätkusuutlikku ja hoolivat suhtumist loomadesse nii Eestis kui ka mujal maailmas.

Loomuse eesmärgid on loomatemaatika tähtsuse tõstmine Eesti ühiskonnas; loomasõbraliku mõtlemise, käitumise ja tarbimise leviku suurendamine; loomakaitsepoliitika kujundamine.

Iga loom on väärtus omaette. Loomadel on õigus liigiomaseks käitumiseks, mida ei tohiks kunstlikult muuta. Lisaks on loomadel õigus eluks ja surmaks ilma ebavajaliku valu ja piinata.

Loomad ei saa ise enda eest rääkida, neil on hääleks vaja nende heaolust hoolivate inimeste organisatsiooni. Loomuse tegevusvaldkonnad on üksikjuhtumite lahendamisest laiemad, kuna valdkonnad, millega organisatsioon tegeleb, eeldavad mõtteviiside muutust. Seda saab esile kutsuda vaid läbi pikaajaliste kampaaniate, mis puudutavad kõiki ühiskonnakihte.

Loomuse fookus on nende loomade kaitsel, keda kasutatakse põllumajanduses, sh kalad, meelelahutuses, ilutööstuses ja karusnaha tootmiseks.

Loomuse väärtushinnangud, millest igapäevaselt lähtume, on professionaalsus, pühendumus ja empaatia.

Loomade eestkoste organisatsioon Loomus sündis 2014. aasta aprillis. 2017. aasta detsembris liitus Loomusega loomade eestkoste liikumine Loomade Nimel.

Loomus kuulub rahvusvahelistesse loomade eestkoste võrgustikesse Eurogroup for Animals, Fur Free Alliance ja Cruelty Free Europe ning üle-eestilistesse võrgustikesse huvikaitsevõrgustik, vabatahtliku tegevuse võrgustik ja vabaühenduste kliimavõrgustik.