Meie tarbimisharjumused nõuavad mitme maakera jagu ressursse 

14. märtsil oli Eestis ületabimise päev ehk ökoloogilise võla või üleulatuse päev, inglise keeles Overshoot Day. See on päev, milleks…

Loe edasi

Euroopa loomakaitsjad kritiseerivad kaheksajalafarmide ideed selle julmuse ja keskkonnamõjude pärast 

Compassion in World Farming ja Eurogroup of Animals kutsuvad üles loobuma maailma esimesest kaubandusliku kaheksajalafarmi ideest, sest selle arendusplaanid paljastasid, millisel hulgal loomade julma kohtlemist ja keskkonnakahjusid see kaasa tooks. 

Loe edasi

Loomus kutsub üles pidama pesitsusrahu kõigis metsades kogu pesitsusaja vältel 

Metsalindude arvukus väheneb alates 1983. aastast igal aastal 1%, mille üks põhjus on liigintensiivne metsaraie, eriti pesitsusperioodil. Tartu Ülikooli uuringu andmetel hukkub Eestis igal aastal vähemalt 80 000 linnupoega pesitsusperioodi ajal toimuva metsaraie tõttu.

Loe edasi

Üheksa looma kümnest, kes on Euroopa Liidus tsirkustest päästetud, kannatab trauma all 

Loomakaitseorganisatsiooni Animal Advocacy and Protection (AAP) poolt läbi viidud uuringu põhjal kannatab vähemalt 89% nende poolt Euroopa tsirkustest päästetud eksootilistest loomadest vaimse või füüsilise trauma all.

Loe edasi

Keskkonnateadlik mood julmusevabal moeetendusel 

Oluline märksõna rääkides keskkonnateadlikumast (moe)tootmisest ja (moe)tarbimisest on teadlikkus. Seetõttu on Loomuse eesmärk seekordse moeshow’ga pöörata ka rohkem tähelepanu taaskasutuse põhimõtetele ning viia etenduse vaatajateni sõnum, et mullune disainese sobib veel tänagi kandmiseks*. 

Loe edasi

Aktiivsete Kodanike Fondilt toetus Loomusele 

Viime 1.03.2024 – 30.04.2024 Aktiivsete Kodanike Fondi toetuse abil läbi projekti: “Loomade eestkoste valdkonna huvikaitse arendamine”.

Loe edasi

Loomad ja narkootikumid – häiriv teadusajalugu 

Järgnevalt toome teie ette lühikese ajaloo teaduskatsetes uimastite kasutamisest. Ja sellest, mis juhtus loomadega, kes olid selle ohvrid.

Loe edasi

Loomuse Akadeemia saade “Kalakasvatus – see on halb, aga kui halb?” 

Loomuse Akadeemia saates “Kalakasvatus – see on halb, aga kui halb?” vestleb saatejuht Farištamo Elleriga Eurogroup for Animalsi veeloomade programmi juht Douglas Waley. Intervjuu pani kirja ja tõlkis Loomuse infokoordinaator Maaja Mäll.

Loe edasi

Loomuse korraldatav teine julmusevaba moeetendus Tallinn Fashion Weeki raames 

Loomade eestkoste organisatsioon Loomus korraldab juba teist korda Tallinn Fashion Weeki raames julmusevaba moeetenduse, kus läbi koostöö erinevate kohalike disaineritega tuuakse lavale kollektsioonid, mis on 100% loomasõbralikud.

Loe edasi

Loomuse lugemissoovitus #2 “Animal Equality: Language and Liberation” 

Loomuse veebruarikuu lugemissoovituse kirjutas: Laura Sauga-Tilk, semiootika tudeng ja Loomuse vabatahtlik.

Loe edasi

1 701 892 Euroopa Liidu kodanikku nõuavad karusloomakasvatuse ja -kaubanduse lõpetamist 

“Meil on äärmiselt hea meel, et nii paljud inimesed ja organisatsioonid algatust toetavad,” rõõmustas Loomuse juhatuse liige Anu Tensing. “Samas ei ole see üllatav, sest sellest, et karusloomatööstus on väga julm ja kuulub minevikku, on räägitud juba aastaid. Viimane aeg on see lõpetada Euroopas ja järgmisena ülejäänud maailmas.

Loe edasi

Loomuse veebruarikuu uudiskiri 

Loomasõbralikke Riigikogu vallimisi! Seetõttu jagame Loomuse valimiskompassi, debatti, kompassi ja valimisplatvormide analüüsi ja üht artiklit. Et oleks lihtsam valida.

Loe edasi

Kaadrid Poola karusloomafarmist paljastavad tumeda reaalsuse | Viimane võimalus anda allkiri üleeuroopalisele petitsioonile 

Itaalia loomakaitseorganisatsioon Essere Animali avaldas uued kaadrid rebasefarmist, et juhtida tähelepanu sellele, kuidas rebaseid karusloomafarmides peetakse. Rebased olid suletud kitsastesse ja lagunenud üksikutesse puuridesse, kus on halb juurdepääs toidule ja veele ning puudub igasugune nende elu rikastamine. See viitab taas asjaolule, et karusloomafarmid on vastuolus igasuguse elementaarse loomade heaoluga.

Loe edasi

Kas toidu ja kliimamuutuse seosest rääkimine on tabu? 

Erakonnad, kellel teema pole isegi mainimist leidnud, on EKRE, Eesti 200, Parempoolsed ja Vasakpartei. EKRE hakkab silma selle poolest, et nad pole keskkonda ega kliimat isegi maininud kui teised pole leidnud veel seost toidu ja kliima vahel.

Loe edasi

Kas õigus süüa liha on tähtsam kui meie laste õigus elada? 

Täna, Eesti Vabariigi aastapäeval küsin, kas meie õigus süüa piiramatult liha- ja piimatooteid peaks olema olulisem tulevaste põlvede õigusest elada elamiskõlblikul planeedil? 

Loe edasi

Loomus soovitab avada jahiseadus 

Loomus soovitab keskkonnaseadustiku muudatused kolmandal lugemisel maha hääletada ja jahiseadus avada, seejuures kaasata erinevad huvigrupid.

Loe edasi

Kuidas möödus Riigikogus hääletus öösihikute lubamise teemaliste muudatusettepanekute üle 

Öösihikute regulatsiooni läbiarutamine on olnud poolik, sellele on praegusel kujul vastu olnud nii Keskkonnaamet kui Keskkonnaministeerium ja Riigikogu Õiguskomisjon, regulatsiooni välja töötamisse pole piisavalt kaasatud sidusrühmi.

Loe edasi

Loomus kutsub osalema valimiskompassi esitlusele! 

Täna, 16. veebruaril kell 17:30 on Kalevi Rotermanni Maiustuste Meistrikojas (Roseni 7, 2. korrus) Loomuse valimiskompassi tutvustus. Toimub ka debatt Riigikogusse kandideerivate erakondade esindajatega, kus osalevad Natalie Mets Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast, Hanah Lahe Reformierakonnast, Fideelia Signe Roots Eestimaa Rohelistest, Manuela Pihlap Keskerakonnast ja Indrek Luberg Parempoolsetest. 

Loe edasi

Hea Riigikogu liige, palun, ütle EI öösihikute muudatusettepanekule! 

Tegu on jahieetikat puudutava olulise regulatsiooniga, mitte pelgalt tehnilise muudatusega ning see tuleb lisaks jahimeestele põhjalikult läbi arutada erinevates keskkonna- ja loomadega seotud organisatsioonides. Seda seisukohta on väljendanud Keskkonnaministeerium, mitmed huvirühmad ning selline otsus tehti Riigikogu Õiguskomisjonis.

Loe edasi

Loomuse valimiskompassi analüüs 

Kahjuks peab tõdema, et loomade õigused ja heaolu erakondade valimisplatvormidesse enamasti ei jõua, nii ka seekord. Seda enam, et tegelikult erakondade siseselt enamasti nendel teemadel väga konsensust ei ole, st igas erakonnast leiab loomasõbralikke kandidaate, mõnes muidugi rohkem kui teises. Näiteks karusloomafarmide keelustamise poolt hääletanute seast oli Riigikogu liikmeid igast erakonnast ja ka vastu hääletanuid oli mitmest erakonnast.

Loe edasi