Hundid võivad peagi olla Euroopa Liidus senisest suuremas ohus 

Euroopas ei pea teadlased hunti inimesele ohtlikuks. Väide, et hundikarja kontsentratsioon on muutunud ohtlikuks kariloomadele ja potentsiaalselt inimestele, ei põhine teadusel. 21. sajandil ei ole Euroopas teatatud inimeste vastu suunatud surmaga lõppenud rünnakutest. Loodame, et Euroopa Komisjon täidab oma kohustust säilitada olemasolevad kaitsetasemed.

Loe edasi

Arutatakse öösihikute kasutuselevõttu, ent loomade eestkostjaid ei kaasata 

Tegu on jahieetikat puudutava olulise regulatsiooniga, mitte pelgalt tehnilise muudatusega ning see tuleb lisaks jahimeestele põhjalikult läbi arutada erinevates keskkonna- ja loomadega seotud organisatsioonides, mida pole siiani tehtud.

Loe edasi

Keskkonnaministeerium plaanib määrust nr 32 “Jahieeskiri” muuta. Loomus esitas oma seisukoha 

Avaldame soovi olla edaspidi kaasatud selliste muudatuste tegemisel, sest loomi puudutavatesse otsustesse on meie meelest oluline kaasata ka loomakaitse- ja loomade eestkoste organisatsioonid.

Loe edasi

Jahikultuur – ökosüsteemi rudiment 

Rääkides ükskõik millistest kahjudest ei saa lahenduseks olla elav maha lasta vaid seetõttu, et nad järgivad oma looduslikku instinkti elada.

Loe edasi

Algas jahiteemaline eelkonverents 

Loomus kutsub tänasest jahiteemalisele eelkonverentsile, mis eelneb 8. loomaõiguste konverentsile “Isepäine loomaõiguslus? Liikumisesisesed ja -välised traditsioonid ja muutused”.

Loe edasi

Iidne traditsioon põhjendamatult kormorane vaenata sai auhinna 

Kormoranid on Eestis looduslik liik ja Eestis merealadelt ei ole ühtki kaasaegset uuringut, mis näitaks kormoranide mõju kalameeste poolt püütavate kalade “varudele”. Samas mõjutavad linnutundjate hinnangul kormoranid kohalikke kala-asurkondi  pigem positiivselt, süües väga palju jõudsalt kohalike kalade elupaiku hõivavat võõrliiki ümarmudilat. 

Loe edasi

Loomade Hääl IDA raadios. Trofeejahist 

13. märtsil oli IDA raadios Loomuse otsesaade Loomade Hääl trofeejahist. Saatejuht Farištamo Eller ja saatekülalise Peeter Hussari vestlus on järele kuulatav siit. Loomuse infokoordinaator Maaja Mäll pani saates kõlanud mõtted kirja, millele on lisatud lõppu Loomuse kommentaar.

Loe edasi

Loomad ja narkootikumid – häiriv teadusajalugu 

Järgnevalt toome teie ette lühikese ajaloo teaduskatsetes uimastite kasutamisest. Ja sellest, mis juhtus loomadega, kes olid selle ohvrid.

Loe edasi

Loomus soovitab avada jahiseadus 

Loomus soovitab keskkonnaseadustiku muudatused kolmandal lugemisel maha hääletada ja jahiseadus avada, seejuures kaasata erinevad huvigrupid.

Loe edasi

Kuidas möödus Riigikogus hääletus öösihikute lubamise teemaliste muudatusettepanekute üle 

Öösihikute regulatsiooni läbiarutamine on olnud poolik, sellele on praegusel kujul vastu olnud nii Keskkonnaamet kui Keskkonnaministeerium ja Riigikogu Õiguskomisjon, regulatsiooni välja töötamisse pole piisavalt kaasatud sidusrühmi.

Loe edasi

Hea Riigikogu liige, palun, ütle EI öösihikute muudatusettepanekule! 

Tegu on jahieetikat puudutava olulise regulatsiooniga, mitte pelgalt tehnilise muudatusega ning see tuleb lisaks jahimeestele põhjalikult läbi arutada erinevates keskkonna- ja loomadega seotud organisatsioonides. Seda seisukohta on väljendanud Keskkonnaministeerium, mitmed huvirühmad ning selline otsus tehti Riigikogu Õiguskomisjonis.

Loe edasi

Mure seadusloome protsessi pärast 

Pöördusime täna kõigi Riigikogu liikmete poole murega seadusloome protsessi pärast. Jagame siinkohal oma kirja. “Hea Riigikogu liige,  pöördume Teie poole…

Loe edasi

AVALIK PÖÖRDUMINE KESKKONNAMINISTRILE ja KESKKONNAKOMISJONILE ja RIIGIKOGULE 

Loomade eestkoste organisatsioon Loomus osales Keskkonnakomisjonis Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (734SE) eelnõu arutelul. Taas tahetakse muuta…

Loe edasi

Kodanikualgatus haiuimepüügi lõpetamiseks jõudis Euroopa komisjoni 

“Lõpetage haiuimepüük – lõpetage kauplemine” (“Stop Finning – Stop the Trade”) on saanud kaheksandaks kõige edukamaks Euroopa kodanikualgatuseks olles kogunud…

Loe edasi

Kas nii tehaksegi jahiseadust? Riigikogu liikmete esitatud läbitöötamata eelnõu öösihikute lubamiseks oli Riigikogu Keskkonnakomisjonis arutelul 

Öösihikute kasutamine on Eestis keelatud, ent üksteist riigikogu liiget esitasid eelnõu selle muutmiseks. Loomus öösihikute kasutuselevõttu ei poolda.

Loe edasi

Jõulukingitused jahimeestele? 

Ja ometi andis Keskkonnaamet lisaload huntide tapmiseks liigile, kes on ohusatud, väites, et load põhinevad teaduslikel alustel liigi säästmise ja hoidmise eesmärgil.

Loe edasi

Loomuse advendikalender 2022 – 14. detsember 

Tänane loomasõbralik tegu puudutab vibujahti Eestis. Kui ka Sina taunid metskitsedele peetava vibujahi legaliseerimist ja leiad, et igasugune vibujaht peaks olema Eestis keelustatud, allkirjasta petitsioon siin.

Loe edasi

Loomus toetab Soome loomakaitseorganisatsioonide püüdlusi peatada metsloomade tapmise võistlus 

egemist on moraalselt vastuvõetamatu üritusega ja sellisel sügavalt ebaeetilisel meelelahutusel ei ole kaasaegses ühiskonnas kohta. Igal loomal on õigus elule ja loomade sellist kohtlemist ei tohiks tolereerida.

Loe edasi

Känguru – ainulaadne kukkurloom, keda tuleb kaitsta!  

Rahvusvahelist kängurute päeva peetakse 24. oktoobril. Sel päeval tähistatakse, austatakse ja tunnustatakse känguruid ja nende tähtsust Austraalia jaoks.

Loe edasi

Loomus kutsub erakondi vaatama loomasõbralikuma tuleviku poole 

Loomad elavad maailmas inimestega koos, mitte inimeste jaoks. Just seda põhimõtet kutsub Loomus nii poliitikutel kui valijatel arvestama.

Loe edasi