Hundid võivad peagi olla Euroopa Liidus senisest suuremas ohus

Euroopa Komisjon (EK) kaalub huntide kaitsestaatuse põhjendamatut alandamist, mis annaks liikmesriikidele rohkem paindlikkust hundijahi lubamisel. 

Pidades silmas konflikte kohalike põllumajandus- ja jahikogukondadega, avaldas Euroopa Komisjon pressiteate, milles teatas, et nad koguvad andmeid hundipopulatsioonide ja nende mõjude kohta kuni 22. septembrini 2023. Nende andmete põhjal otsustatakse, kas ja kuidas muuta huntide kaitsestaatust. EK president Ursula von der Leyen väidab, et hundikarjade koondumine mõnes Euroopa piirkonnas on muutunud reaalseks ohuks kariloomadele ja potensiaalselt ka inimestele. 

Huntide arvukus on Euroopa Liidus viimasel aastakümnel kasvanud tänu kaitsestaatusele. Samas ei ole ELi üheksast piiriülesest hundipopulatsioonist kuus veel head staatust saavutanud. Huntide kaitsestaatuse alandamine seaks ohtu tehtud jõupingutused ja ohustaks veelgi populatsioonide elujõulisust.

Euroopa Komisjoni LIFE programmi kaudu on alates 1992. aastast rahastatud enam kui 80 projekti, mis on näidanud kooseksisteerimise meetmete, nagu kariloomade valvekoerad ja tarastamine, tõhusust. Need meetmed on osutunud kariloomade kaitsmisel  tõhusamaks kui suurkiskjate tapmine. Põllumajandustootjaid tuleks kogu ELis  selliste kaitsesüsteemide paigaldamisel ja hooldamisel piisavalt toetada. Lisaks on rünnakute oht ELis väike ja hundid liiguvad inimestega kohtudes tavaliselt eemale.

Peale võimalike kahjude kariloomadele, mida saab tõhusalt ära hoida, pakuvad hundid olulisi “teenuseid” keskkonnale ja majandusele. Yellowstone’i rahvuspargis on tõendatud, et hundid ühe võtmeliigina toovad tagasi elurikkuse, takistavad haiguste levikut ja taastavad ökosüsteemi loomuliku tasakaalu. Sellised “teenused” võivad pakkuda ka olulist majanduslikku kasu. Arvestades ülemaailmset elurikkuse kriisi, peab EL tagama nende oluliste liikide jätkuva kaitse ja soodustama liikide kooseksisteerimist kõigi huvides.

Euroopas ei pea teadlased hunti inimesele ohtlikuks. Väide, et hundikarja kontsentratsioon on muutunud ohtlikuks kariloomadele ja potentsiaalselt inimestele, ei põhine teadusel. 21. sajandil ei ole Euroopas teatatud inimeste vastu suunatud surmaga lõppenud rünnakutest. Loodame, et Euroopa Komisjon täidab oma kohustust säilitada olemasolevad kaitsetasemed.

Allikas: https://www.eurogroupforanimals.org/news/wolves-eu-risk-having-protection-downgraded