Viime 1.03.2023 – 30.04.2024 Aktiivsete Kodanike Fondi toetuse abil läbi projekti: “Loomade eestkoste valdkonna huvikaitse arendamine”. Toetus on seitsmendast taotlusvoorust Eesti vabaühenduste väikeprojektidele ning mille eesmärk oli vabakonna suurem võimekus ja jätkusuutlikkus. Toetuse summa Loomusele on 20 000 eurot.

Projektist

Loomade eestkoste valdkonna huvikaitse arendamine

Loomus loodi eelkõige kui huvikaitse organisatsioon. Viimaste aastate jooksul on tulnud organisatsiooni, sh eesotsa, hulgaliselt uusi inimesi ning varem aktiivsemalt tegutsenud liikmed on aeg-ajalt abis, ent igapäevatööst eemal. Seetõttu on organisatsioonis teadmisi, mida hetkel täismahus ei kasutata.

Projekti eesmärk on kokku viia aastatega kogunenud teadmised-kogemused ja pikaajalisemad aktivistid uutega ning seeläbi tõhustada Loomuse ja loomade eestkoste valdkonna huvikaitselist tegevust. Olulised tegevused on regulaarsed organisatsioonisisesed kokkusaamised huvikaitse strateegiate arutamiseks, läbimõeldud huvikaitse tegevus, vabatahtlike kaasamine tegevusse ning aktiivne osalemine huvikaitsevõrgustikus, mille liige Loomus on. Lisaks on projektis kaks huvikaitseteemalist koolitust ja meeskonnaüritus kogemuste jagamiseks.

Huvikaitsega süstemaatiliselt tegelemine annab võimaluse luua organisatsioonis selgemat süsteemi ja struktuuri, millest lähtuvalt tegutseda, mõõta oma tegevuse mõju ning kaasata uusi inimesi. Seeläbi tugevdab projekt ka Loomuse juhtimist ning arendab Loomuse ja loomade eestkoste valdkonna läbipaistvust. Huvikaitsevõrgustikus aktiivsemalt osalemine aitab Loomusel õppida teistelt, vahetada kogemusi, arendada läbi oma panuse võrgustiku tööd ning luua tugevamaid partnerlussuhteid teiste organisatsioonidega, sh väljaspool loomakaitset. Kuna tegemist on huvikaitsega, siis sihtrühmaks on poliitikud ja teised seadusandlusega seotud isikud, lisaks loomakaitsest huvitatud inimesed.

About the project

Developing political animal advocacy in Estonia

Loomus is originally a political advocacy organization. Over the years, new people have joined and former active members are not involved in everyday work. Therefore, the organization has knowledge that is not currently being used to its full extent.

The purpose of the project is to bring together long-term activists and their knowledge and experience with new people and thereby enhance the advocacy activities in the field of animal protection.

Important activities are regular meetings within the organization to discuss advocacy strategies, involvement of volunteers, and active participation in the advocacy network. The project includes two training sessions on advocacy and a team event to share experiences.

Systematically working on advocacy provides an opportunity to create a clearer system and structure in the organization, measure the impact of our work, and involve new people. Therefore, the project also strengthens the management and develops transparency of Loomus and the field of animal advocacy.

Active participation in the advocacy network helps Loomus to learn from others, exchange experiences, develop the work of the network, and create stronger partnerships with others.

The target group is politicians and other persons involved in legislation, as well as people interested in animal protection.

Viimased uudised

Loe veel..