Hundid võivad peagi olla Euroopa Liidus senisest suuremas ohus 

Euroopas ei pea teadlased hunti inimesele ohtlikuks. Väide, et hundikarja kontsentratsioon on muutunud ohtlikuks kariloomadele ja potentsiaalselt inimestele, ei põhine teadusel. 21. sajandil ei ole Euroopas teatatud inimeste vastu suunatud surmaga lõppenud rünnakutest. Loodame, et Euroopa Komisjon täidab oma kohustust säilitada olemasolevad kaitsetasemed.

Loe edasi

Arutatakse öösihikute kasutuselevõttu, ent loomade eestkostjaid ei kaasata 

Tegu on jahieetikat puudutava olulise regulatsiooniga, mitte pelgalt tehnilise muudatusega ning see tuleb lisaks jahimeestele põhjalikult läbi arutada erinevates keskkonna- ja loomadega seotud organisatsioonides, mida pole siiani tehtud.

Loe edasi

Ajalooline päev Rootsis – samm lähemal karusnahatöötuse lõpule riigis 

Rootsi valitsus tegi ajaloolise ettepaneku pakkuda rahalist toetust naaritsanaha tootjatele, kes oma tegevuse vabatahtlikult lõpetavad. Ettepanek tähendab Rootsi naaritsakasvatuse lõppu.

Loe edasi

Loomade õudusunenägu Euroopa Liidu suurimas munafarmis 

Eile avaldatud uurimine paljastas Euroopa Liidu suurimas munatootjas laiaulatuslikud mittehumaansed pidamistingimused.

Loe edasi

Kohvijoogid taimse piimaga ilma lisatasuta? Jah, juba rohkem kui 170 kohas üle Eesti! 

Oleme loonud kampaanialehele võimaluse ka klientidel endil anda tagasisidet, millistes söögikohtades on taimse piima lisatasu ja millistes mitte.

Loe edasi

Mitmel pool Eestis saab taimse piimaga kohvi sama hinnaga kui loomse piimaga 

Sel kuul alustasid Loomus ja selle veganprogramm Taimsed Valikud kampaaniaga, et tõsta esile neid toidukohti, kus pole taimse piima lisatasu, ja kutsuda teisi toidukohti üles taimse piima lisatasust loobuma. Juba täna saab mitmel pool Eestis taimse piimaga kohvi sama hinnaga kui loomse piimaga.

Loe edasi

Euroopas avati esimene virtuaalne loomaaed 

Juulis avas Belgia loomakaitseorganisatsioon GAIA (Global Action in the Interest of Animals) koos Belgia prints Laurenti ja Brüsseli loomakaitseministri Bernard Clerfaytiga esimese virtuaalse loomaaia, kus näeb mitmeid loomi, nt kaelkirjakuid, tiigreid, elevante ja pingviine, nende loomulikus keskkonnas.

Loe edasi

Loomade eestkoste organisatsioon Loomus kutsub söögikohti üles loobuma taimse piima lisatasust 

Täna alustavad Loomus ja selle veganprogramm Taimsed Valikud kampaaniaga, et tõsta esile neid toidukohti, kus pole taimse piima lisatasu, ja kutsuda teisi toidukohti üles taimse piima lisatasust loobuma. 

Loe edasi

Loomade eestkoste organisatsioon Loomus uurib paneelvestlusel, kus on piima koht 

Augustis tähistavad loomade eestkoste organisatsioon Loomus, selle veganprogramm Taimsed Valikud ja loomasõbrad taimse piima kuud, mistõttu uurib Loomus täna, 16. augustil kell 14:00 veebiarutelul “Kus on piima koht?”.

Loe edasi

Euroopa Komisjon toetab loomkatsete järkjärgulist lõpetamist, kuid lubab endiselt loomkatseid kosmeetikatoodetel 

Euroopa Komisjon toetab loomkatsetes ja kemikaalikatsetes kasutamise järkjärgulist lõpetamist, kuid ignoreerib kodanike soove, mis puudutab loomkatseid kosmeetikatoodetel, ning lubab loomkatseid…

Loe edasi

Loomus ja Taimsed Valikud kutsuvad augustikuus mõtlema keskkonnale ning vastu võtma 31-päevast taimse piima väljakutset 

Üle maailma tähistatakse 22. augustil taimse piima päeva, mistõttu kutsuvad Loomus ja selle veganprogramm Taimsed Valikud selgi aastal vastu võtma 31-päevast taimse piima väljakutset ehk loobuma loomsetest piimatoodetest terveks augustikuuks ning asendama need taimsete alternatiividega.

Loe edasi

Loomadega seotud seadusloomesse peab kaasama ka loomade eest seisjad 

Kuu alguses jagas Loomus pöördumist kliimaministri Kristen Michal poole lihtsa palvega, et meid kaasataks edaspidi selliste muudatuste tegemisel, mis on loomadega seotud. Hoolimata meie palvest on otsused tehtud ja seda ilma meid kaasamata.

Loe edasi

Belgia keelustab kaitsealuste liikide jahitrofeede impordi 

Belgia ministrite nõukogu kiitis 14. juulil heaks kliima-, keskkonna-, säästva arengu ja rohelise kokkuleppe ministri esitatud seadusandliku ettepaneku ohustatud loomaliikide jahitrofeede impordi keelamiseks.

Loe edasi

Euroopa Parlamendi otsus lahjendada heitkoguste direktiivi annab võimaluse loomatööstusel keskkonna saastamisega jätkata 

Euroopa Parlament hääletas tööstusheidete direktiivist tööstuslike veisefarmide heitkoguste väljajätmise poolt. Parlament hääletas ka komisjoni ettepaneku sea- ja linnukasvatusettevõtete ajakohastatud piirmäärade tühistamise poolt. Seeläbi nõrgeneb oluliselt Euroopa Komisjoni ettepanek, mis vähendaks suurimate saastajate heitkoguseid ning lükkab Euroopa Liidu oma kliimakohustuste täitmisest kõrvale.

Loe edasi

Loomuse ja Eesti Loomakaitse Seltsi kohtumine justiitsministri Kalle Laanetiga 

Kokkuvõttes jäi kõlama, et on vaja muutust nii seadustes kui mõttemaailmas, sest loomad on tundevõimelised ja neil on väärikus, millega tuleb inimestel arvestada.

Loe edasi

Euroopa teadlased toetavad loomkatsetevaba teadust 

Euroopa teadlased toetavad jätkuvalt Euroopa Liidu tegevuskava, et kiirendada üleminekut loomkatsetevabale teadusele. Juulikuus kirjutasid 80 Euroopa teadlast 15 ELi riigist alla avatud kirjale, milles kutsuvad Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles ELi koostama vastavat tegevuskava.

Loe edasi

Keskkonnaministeerium plaanib määrust nr 32 “Jahieeskiri” muuta. Loomus esitas oma seisukoha 

Avaldame soovi olla edaspidi kaasatud selliste muudatuste tegemisel, sest loomi puudutavatesse otsustesse on meie meelest oluline kaasata ka loomakaitse- ja loomade eestkoste organisatsioonid.

Loe edasi

Karusnahatoodang on tugevas languses 

Ülemaailmse karusnahafarmide vastase võrgustiku Fur Free Alliance, mille liige on ka Eesti loomade eestkoste organisatsioon Loomus, andmetel on karusnaha saamiseks aretatud ja tapetud loomade arv maailmas viimase kahe aasta jooksul oluliselt langenud.

Loe edasi

Ma armastan aidata keskkonnas on uus annetusalgatus LILU toetuseks 

Sinu annetus aitab meil levitada loomasõbraliku tarbimise levikut läbi teavitustöö ja loomasõbralike valikute tutvustamis!

Loe edasi

Euroopa liidu liikmesriigid nõuavad karusnahavaba Euroopat 

Enamik liikmesriike nõudis eile, 26. juunil 2023 karusloomakasvatuse keelustamist ja palus Euroopa Komisjonil (EK) uurida võimalust keelustada tehistingimustes kasvatatud karusnahatoodete…

Loe edasi

Allkirjad kinnitatud: üle 1,5 miljoni kodaniku soovib karusnahavaba Euroopat 

Euroopa Komisjonile esitati ametlikult 1 502 319 allkirja, millega kutsutakse Euroopa Liitu üles keelustama lõplikult karusloomafarmid ja tehistingimustes kasvatatud loomade karusnahast tehtud toodete turuleviimine.

Loe edasi