Keskkonnaministeerium plaanib määrust nr 32 “Jahieeskiri” muuta. Loomus esitas oma seisukoha

LOOMUSE SEISUKOHT:

Lp kliimaminister Kristen Michal

Loomade eestkoste organisatsioon MTÜ Loomus tunneb muret keskkonnaministri 28. mai 2013. a määruse nr 32 “Jahieeskiri” muutmise eelnõu* pärast.

Antud dokumendist selgub, et on plaanis reguleerida koprajahti ja võimaldada Eesti hagija kasutamist metskitsejahil.

Esiteks oleme hämmelduses, et jahieeskirja muudatusse on kaasatud vaid Maaeluministeerium ning arvamust on küsitud ka Eesti Erametsaliidult ja Eesti Jahimeeste Seltsilt, kuid välja on jäetud loodus- ja loomakaitseühendused. Siinkohal küsime ka, mis kaalutlusel on Eesti Erametsaliit jahi teemal kaasatud osapool?

Avaldame soovi olla edaspidi kaasatud selliste muudatuste tegemisel, sest loomi puudutavatesse otsustesse on meie meelest oluline kaasata ka loomakaitse- ja loomade eestkoste organisatsioonid.

Kobraste küttimise lubamine aasta ringi pole mõistlik mitmel põhjusel. Esiteks on Eestis väga halb olukord seoses pöörase kuivendamisega (nn maaparandamisega). Koprad toovad sellesse olukorda veidi leevendust. Teiseks pole kindlasti eetiline küttida looma tema tiinuse, pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. 

Metskitsele jahi pidamisel lisaks FCI 3. ja 4. rühma kuuluva jahikoerale ka ja FCI 6. rühma kuuluva jahikoera kasutuse lubamise kontekstis metskitse jahis küsime, miks üldse jahikoeri lubatakse? Mis puudutab Eesti hagijat, toetame Maaeluministeeriumi küsimusi ja tähelepanekuid.