Loomus käivitas arenguhüppe projekti Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel

Aastal 2019 detsembris käivitus Loomuses arenguhüppe projekt “MTÜ Loomus võimekuse suurendamine läbi vabatahtlike kaasamise”, mida toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital 15 857,22 euroga. Projekt kestab kuni 31.12.2020.

Projekti eesmärk on Loomuse võimekuse suurendamine läbi vabatahtlike kaasamise. Projekti käigus kirjeldatakse ja dokumenteeritakse vabatahtlike haldamise protsessid (sh Loomuse vabatahtliku hea tava, vabatahtlike tööde juhendid, juhtimisplaan- ja reeglid, värbamisplaan, arenguplaani põhi vabatahtlikele), mida kasutatakse edasi ka peale projekti lõpp, tagades sellega vabatahtlike efektiivse kaasamise jätkusuutlikkus. Lisaks luuakse vabatahtlikke rohkem motiveeriv ja kaasav keskkond läbi koolituste, kokkusaamiste, ühise väljasõidu ja suure tänuürituse. Samuti töötatakse välja plaan, kuidas toetada vabatahtlike isiklikku ja tööalast arengut, et nad jääksid Loomusega pikemaks ajaks seotuks. Projekti käigus pannakse suurt rõhku lisaks olemasolevate vabatahtlike kaasatuna hoidmisele ja arendamisele ka uute vabatahtlike otsimisele.

Projekti ajal tehakse koostööd MTÜ-ga Eesti Külaliikumine Kodukant, kes pakub Loomusele täiendavat nõustamist ja koolitusi vabatahtlike juhtimise vallas.

Projekti juhib Loomuse projektijuht Anu Tensing.