8 põhjust, miks loomade koht pole tsirkuses


Maaeluministeeriumis on parasjagu valmimas eelnõu, millega soovitakse keelustada metsloomade kasutamine tsirkuses. Tänaseks on 23 riiki maailmas vastu võtnud täieliku üleriigilise metsloomade tsirkustes kasutamise keelu.

Euroopa Veterinaaride Föderatsioon, sealhulgas Eesti Loomaarstide Ühing soovitab keelustada metsloomade kasutamise rändtsirkustes. Suvel toimus Tallinnas Tondiraba jäähalli ees Eesti ajaloo suurim meeleavaldus loomatsirkuste vastu, millest võttis osa üle 200 inimese. Tartus viis analoogne meelavaldus ja probleemid loomatsirkusega selleni, et linnapea otsustas metsloomi kasutavatele tsirkustele avaliku ürituse luba enam mitte anda. Pärnu tegi sarnase otsuse teatavaks 17. novembril.

Miks siis ometi loomakaitsjad, loomaarstid ja paljud teised loomade heaolust hoolivad inimesed taolisi lõbusaid ettevõtmisi laidavad? Põhjuseid on mitu.

MUNICH, GERMANY - DECEMBER 25: Jana Mandana performs with her elephants during the 'Circus Krone Christmas Show 2014' at Circus Krone on December 25, 2014 in Munich, Germany. (Photo by Hannes Magerstaedt/Getty Images)
Foto: Hannes Magerstaedt/Getty Images

1. Tsirkus ei suuda tagada loomade heaolu. Loomadel pole tsirkuses piisavat liikumisruumi, neil puuduvad loomuomased tingimused ning nende elurütm on sageli häiritud müra, valguse ja vibratsiooni tõttu.

2. Tsirkuses sunnitakse loomi esitama loomuvastaseid trikke. Tsirkusetreeningutes kasutatakse metsloomade allutamiseks metallist konkse, piitsasid, keppe, elektrišokke ja muid sunnivahendeid.

3. Rändtsirkuse loomi transporditakse pikki vahemaid kitsastes ja halva ventilatsiooniga vagunites ja treilerites, kus nad veedavad suurema osa ajast ka esinemiskohta jõudes.

4. Tsirkuseloomad kannatavad stressi all, mis väljendub mh stereotüüpses käitumises: edasi-tagasi ringlemises või sama liigutuse pidevas kordamises.

5. Ruumikitsikusest tingitud hügieeniprobleemid suurendavad loomade haigestumisriski ning tsirkuste rändava iseloomu tõttu ei suudeta loomadele tagada adekvaatset veterinaarabi.

6. Tsirkuseloomad võivad olla illegaalselt vabast loodusest püütud, sest loomade päritolu on raske kindlaks teha. Kui tsirkuseolud põhjustavad kannatusi ka tehistingimustes sündinud loomadele, siis vabast loodusest püütud loomade jaoks on tsirkusesse sattumine psühholoogiliselt kirjeldamatult raske, mille tagajärjel võib loom isegi surra.

7. Tsirkus rikub laste väärtushinnangud. Lastepsühholoogid on leidnud, et tsirkuseloomade etteastete nägemine loob lastele loomadest vale kujutluspildi ning nad võivad selle tulemusena hakata pidama domineerimist ja loomade vägivaldset kohtlemist loomulikuks.

8. Loomade ekspluateerimine ehk nende sundimine ebaloomulikule tegevusele inimese meelelahutuse nimel on oma olemuselt ebaeetiline.