Euroopa Kohtu otsus muudab loomkatsete keelu kosmeetikatoodete testimisel praktiliselt sisutuks

Euroopa Liidu Kohus langetas otsuse Saksa kemikaalifirma Symrise AG kahjuks, kes vaidlustas Euroopa Kemikaaliagentuuri nõude, mis kohustas neid tegema loomkatseid kahe kosmeetikakomponendiga. See tähendab, et reguleerivad asutused võivad nõuda täiendavaid loomkatseid, et hinnata kosmeetikatoodete koostisosade ohutust, vaatamata ELis alates 2013. aastast kehtinud kosmeetikatoodete loomkatsete keelule.

Vaatamata keeldudele on Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) kehtestanud, et teatud juhtudel tuleb laialdaselt kasutatavaid kosmeetikatoodete koostisosi, millel on pikaajaline ohutu kasutuskogemus, katsetada loomade peal, et need vastaksid kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise nõuetele (REACH).

Ettevõte Symrise AG vaidlustas 2018. aastal ECHA nõude testida oma päikesekaitsetoote kahte koostisainet 5500 looma peal, keeldudes tegemast täiendavaid loomkatseid, mis õõnestavad ELi kosmeetikatoodete keelde. Pärast kahe poole vahelist õiguslikku võitlust tegi Euroopa Liidu Kohus nüüd ametliku otsuse, millega jättis Symrise AG hagi rahuldamata ja lubas seega REACH-määruse alusel katsetada loomadel koostisosi, mida kasutatakse ainult kosmeetikatoodetes, et hinnata ohutusriske töötajatele, kes võivad koostisainetega kokku puutuda.

Loe veel: