Euroopa loomakaitsjad kritiseerivad kaheksajalafarmide ideed selle julmuse ja keskkonnamõjude pärast

Compassion in World Farming ja Eurogroup of Animals kutsuvad üles loobuma maailma esimesest kaubandusliku kaheksajalafarmi ideest, sest selle arendusplaanid paljastasid, millisel hulgal loomade julma kohtlemist ja keskkonnakahjusid see kaasa tooks. 

Lisaks kutsuvad nad Euroopa Liitu üles mitte kasutama avaliku sektori vahendeid kaheksajalakasvanduste või teiste uute tööstuslike loomakasvatuste arendamiseks, pidades silmas märkimisväärset ja üha enam kinnitust leidvat tõendusmaterjali selle kohta, et see tapab meie planeeti. 

Arendusplaanid, mille esitas Kanaari Saarte kalanduse peadirektoraadile ettevõte nimega Nueva Pescanova ja mille avalikustas Eurogroup for Animals, on toonud esile  tõsiseid murekohti. Nende hulgas on julma hukkamisviisi kasutamine, kaheksajalgade sulgemine väikestesse tühjadesse mahutitesse ja tegevused, mis toovad endaga kaasa looduslike kalapopulatsioonide ülepüügi. Kampaania korraldajate mured arendusplaani pärast on toodud välja uues raportis nimega “Paljastades kaheksalajakasvanduse kohutavat reaalsust”.

Raportis tuleb välja, et Hispaanias Gran Canarial Las Palmase sadamas plaanitavas farmis kavatsetakse kasvatada umbes miljonit kaheksajalga, mis annaks toodanguks igal aastal ligi kolm tuhat tonni kaheksajalgu. 

Leidsid kinnitust ka loomakaitsjate kartused, et plaanitakse hulka ülimalt loomavaenulikke tegevusi, sh planeeritakse

  • tappa kaheksajalgu kasutades julma jääsulpi: tegu on väga ebameeldiva, ebainimliku meetodiga, mille puhul on teaduslikult tõestatud, et see põhjustab märkimisväärset valu, hirmu ja kannatusi ning samuti aeglast surma.
  • vangistada kaheksajalgu tihedalt veealustesse mahutitesse, mille tulemuseks on kannatused ja kuna kaheksajalad on looduses oma loomult üksildased loomad, siis suureneks agressiooni, territoriaalsuse ja isegi kannibalismi oht. 
  • hoida kaheksajalgu ööpäevaringselt ebaloomuliku valguse käes, mille eesmärk on suurendada sigimist, mis suurendab aga stressi sest nad tunnevad valguse suhtes vastumeelsust. 
  • toita kaheksajalgu kaubandusliku toiduga, mille põhikoostisosad on kalajahu ja -õli, mis on jätkusuutmatu, sest aitab kaasa looduslike liikide ülepüügile. 
  • kasvatada kaheksajalgu maismaal paiknevas vesiviljelussüsteemis, mis on seotud suurema massilise suremuse riskiga, mis on tingitud nende kasumlikkuse tagamiseks vajalikust ruumipuudusest ja liigsest energiakasutusest tulenevatest keskkonnamõjudest.

“Õõvastav on lugeda, mida kaheksajalgadega planeeritakse teha,” kommenteeris Loomuse juhatuse liige Anu Tensing. “Ei mõista sellist mõttemaailma, kus leiame alati viisi, kuidas kedagi ära kasutada, olgu selleks siis loom, inimene või keskkond üldiselt. Tegemist on äärmiselt ebavajaliku uue tööstusharuga, mille algatamist ei saa õigustada mitte ühegi nurga alt, kui vaid inimese enda ahnuse ja empaatiavõimetusega.” 

Aastal 2021 avaldas Compassion in World Farming raporti “Kaheksajalgade tööstuslik kasvatamine: katastroofi retsept”, väites, et kaheksajalakasvatus on julm ja toob endaga kaasa meie ookeanidele keskkonnakahju. Selle raporti põhjal soovitavad kaheksajalgade kasvatamise katsed, et nende suremus oleks umbes 20%, mis tähendab, et üks indiviid viiest ei elaks kogu tootmistsüklit üle. 

Loa saamise korral oleks Kanaari Saarte farm maailma esimene tööstuslik kaheksajalakasvandus. Sarnaseid kaheksajalakasvandusi plaanitakse ka mujal maailmas, näiteks Mehhikos ja Jaapanis. Veebruaris astus Washingtoni osariik USAs maailmas unikaalse sammu kaheksajalakasvanduste keelustamise suunas. See järgnes USA ainsa, Hawaiil asuva Kanaloa kaheksajalafarmi sulgemisele, mis toimus Compassion in World Farming kampaania tulemusel.