Euroopa veterinaarid soovitavad keelustada metsloomade kasutamise rändtsirkustes

Euroopa juhtivate loomakaitse organisatsioonide ja eluslooduse ekspertide võrgustiku ENDCAP liikmed, kelle hulgas ka MTÜ loomade eestkoste organisatsioon Loomus, tervitavad hiljuti avaldatud Euroopa Veterinaaride Föderatsiooni ametlikku seisukohta, mis soovitab kõikidel Euroopa riikidel keelustada metsloomade kasutamine rändtsirkustes.11234856_658409797628601_8943595173567435185_n

38 riigist pärit 46 erineva veterinaarorganisatsiooni ühine avaldus väidab, et rändtsirkustes metsloomade kasutamise puhul ei ole mingilgi moel võimalik metsloomade füüsilisi, vaimseid ja sotsiaalseid vajadusi adekvaatselt rahuldada.

ENDCAPi sõnul on küll üksikud rahvuslikud veterinaarorganisatsioonid nagu Briti Veterinaaria Ühendus varasemalt väljendanud oma vastumeelsust metsloomade tsirkses kasutamise suhtes, kuid ühist seisukohta pole Euroopa loomaarstid seni avaldatud. Kui praegu küsivad valitsusametnikud loomade heaolu puudutavatel teemadel tihti nõu üksikutelt veterinaaridelt, siis nüüd ennustab ENDCAP, et selline kindel seisukoht julgustab riiklikke võimuesindajaid tegutsema.

“Euroopa loomaarstid on oma seisukoha väga selgeks teinud. See seisukoht esindab nii ekspertidest loomakaitse organisatsioonide kui ka paljude Euroopa riikide avalikku arvamust. Rändtsirkustes metsloomade kasutamine tuleb viivitamata jätta ajalooraamatutesse. Meil on hea meel, et FVE seisab selles loomade heaolule olulises teemas kindlalt ENDCAPi ja meie pikaajaliste kampaaniapartnerite kõrval,” teatas ENDCAPi koordinaator Daniel Turner.

Praeguseks on 23 riiki maailmas vastu võtnud täieliku üleriigilise metsloomade tsirkustes kasutamise keelu, mille seas on ka riigid nagu Boliivia ja Malta, kes on keelustanud kõikide loomade tsirkustes kasutamise. ELis on üheksa riiki selgelt keelanud kõikide loomade või metsloomade kasutamise tsirkustes, üheksa riiki on kehtestanud osalised keelud.

Erinevates ELi riikides läbiviidud avaliku arvamuse küsitlused on viidanud avalikkuse soovile lõpetada tsirkustes metsloomade kasutamine. Näiteks 2015. aasta juuni seisuga soovib 98% Šotimaa kodanikest keelustada metsloomade kasutamise rändtsirkustes. 2014. aastal Iirimaal läbiviidud küsitlusest selgus, et ainult 28% inimestest pidas metsloomade tsirkuses kasutamist aktsepteeritavaks. Sarnaselt soovivad 64,4% Saksamaa kodanikest ja 57% Prantsusmaa kodanikest metsloomade tsirkustes kasutamise lõpetamist.
ENDCAP ehk the European Network to End the Keeping of Wild Animals in Captivity on 2006. aastal loodud Euroopa juhtivate loomakaitseorganisatsioonide ja eluslooduse ekspertide võrgustik, mille eesmärk on lõpetada metsloomade ekspluateerimine ja vangistamine. ENDCAPi peamisteks eesmärkideks on töötada vangistatud metsloomade heaolu nimel, pakkuda teavet vangistatud metsloomade olukorrast Euroopas, kindlustada seaduste täitmist ja olemasolevate loomakaitseseaduste tõhusust ning toetada metsloomade ekspluateerimise ja vangistamise lõpetamist.

Federation of Veterinarians for Europe – FVE ametlik seisukoht: http://fve.org/uploads/publications/docs/fve_position_on_the_travelling_circuses_adopted.pdf

Teade ENDCAPi lehel.