Hiiu vallavalitsus ei toeta metsloomade kasutamist meelelahutuses

Hiiu vallavalitsus esitas vallavolikogule kinnitamiseks määruse “Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord” muutmiseelnõu. Eelnõus tehakse ettepanek täiendada määruse paragrahvi punktiga, mis võimaldab vallavalitsusel põhjendatud juhul jätta andmata ürituse korraldamiseks luba, kui üritus sisaldab metsloomade avalikku näitamist.

Hiiu vallavalitsus toetab eelnõu esitamisega põhimõtet, et metsloomade kasutamine meelelahutuslikul eesmärgil on keelatud. Lisaks sellele, et metsloomadel puuduvad avalikus ruumis loomuomased tingimused ning neid võidakse väärkohelda, võivad meelelahutuses kasutatavad metsloomad olla vabadusse pääsedes ohtlikud ning levitada nakkushaigusi, mis on ohuks avalikule turvalisusele.

Maaeluministeeriumis on valmimas eelnõu, mille sisuks on keelustada Eestis metsloomade kasutamine meelelahutuses ja mille eesmärgiks on liikumine loomasõbralikuma ühiskonna poole.

Hiiu vallavanem Reili Rand avaldas lootust, et eelnõu leiab volikogus toetust ning metsloomi kasutavatel tsirkustel enam Hiiumaale teed ette võtta ei tasu.

Eestis on vastavasisulise otsuse vastu võtnud Tallinna, Tartu, Pärnu ja Viljandi omavalitsused ja mitmetes on arutelu käimas.