Iirimaa keelustab karusloomafarmid

Iirimaa parlament võttis teisipäeval, 29. märtsil vastu otsuse keelustada karusloomafarmid. Iirimaa viimased kolm karusloomafarmi suletakse juba sel aastal.

Karulsoomafarmide keelustamist on lubanud mitu eelnevat valitsust. Keeld oli praeguse valitsuse programmis tähtsal kohal ning 2021. aasta programmi avaldamisel nimetati seda prioriteetseks seadusemuudatuseks. Vastuseisu karusloomafarmidele on väljendanud ka Iirimaa elanikud. 2018. aastal avaldatud arvamusküsitlusest selgub, et 80% elanikest soovib karusloomakasvatuse keelustamist.

Karusnahatööstuse julmuse tõi avalikkuse ette Veterinary Irelandi koostatud raport. Võttes arvesse teaduslikke tõendeid, jõuti järeldusele, et loomade heaolu kaalutlustel “tuleks koheselt keelata minkide ja teiste sarnaste metsloomade kasvatamine karusnaha tootmiseks”.

Eelmisel aastal keelustasid karusloomafarmid Prantsusmaa, Itaalia ja Eesti. Loomade eestkoste organisatsioon Loomus tervitab Iirimaa arenguid. “Praegusel keerulisel ja pingelisel ajal teeb südamest soojaks näha, et headus ja hoolivus pole maailmast siiski kadunud. Viimastel aastatel on riigid, sealhulgas meie enda Eesti, järjest asunud vastu võtma karusloomafarmide tegevust lõpetavaid seadusi. Need on väga suured sammud ja elame kõigile oma väliskoleegidele kaasa, et karusloomafarmid jääksid minevikku,” sõnas Loomuse juhatuse liige Annaliisa Post.

Eestis võttis 2. juunil 2021. aastal Riigikogu vastu 55 poolthääle ja 19 vastuhäälega vastu eelnõu, mis näeb ette, et 2026. aasta 1. jaanuarist on Eestis keelatud loomade pidamine üksnes või peamiselt karusnaha tootmise eesmärgil. Karusloomafarmide keelustamise eelnõu algatas 2020. aasta juunis 23 Riigikogu liiget ning see läbis esimese lugemise oktoobris ja teise lugemise mais.