Kahvliga kliimamuutuste vastu: mõtteid projekti algusest, käigust ja lõpust

Sanne Org

Kahvliga kliimamuutuste vastu projekti alustades ei kujutanud ma ette, kui paljusid inimesi see lõpuks kõnetab. Samas on see mõistetav, sest teema on väga aktuaalne ning aina rohkem inimesi huvitub kliimamuutustest. Mind rõõmustas inimeste osavõtlikus ja see, et päris mitmed tahtsid ka projektiga kaasa aidata.

Mis mind teeb ehk kõige uhkemaks on see, et projekt on Loomuse tööd ka silmnähtavalt muutnud. Alates projekti algusest on Loomus aina enam võtnud sõna keskkonna ja kliima teemadel, pöörates rohkem tähelepanu ka metsikutele loomadele. Ma arvan see on olnud väga positiivne suund, mille poole rohkem liikuma pidigi.

Kahvliga kliimamuutuste vastu projekt oli mõeldud inimeste teadmiste suurendamiseks ja harimiseks. Lõppkokkuvõtteks olin mina ise projektijuhina see, kes tegelikult kõige rohkem selle juures õppis. Enne projekti algust olin ma väga väheste teadmistega kliima ja keskkonna teemades ega teadnud miks on oluline oma elustiili keskkonnasõbralikumaks muuta. See vahel pani mind muretsema selle üle, kas ma olen kõige õigem inimene sellist projekti läbi viima, aga avastasin, et see ehk kõnetaski inimesi rohkem. Ma olin samuti inimene, kes varem ei hoolinud teemast ja läbi enda harimise ma muutsin oma tarbimist ja elustiili, mis näitas, et see ei pea olema nii keeruline kui alguses tunduda võib.

Projekti käigus kohtusime paljude tõeliselt ägedate inimestega, kes mind samuti inspireerisid. Rääkisime komposteerimisest, marineerimisest ja mooside tegemisest, elurikkusest, pakendivabadusest ja vegan laste kasvatamisest. Rääkisime sellest, milline toit nõukogude ajal saadaval oli ja kui raske täna on plastikust hoiduda. Tänu kõigil üritustel osalejatele muutusid nii esitlus kui ka mina ise natukene iga kord.

Projekti lõpus, peale viimase ürituse läbiviimist, tunnen ma põhiliselt tänulikkust. Farištamo oli fantastiline partner ja vahel ka juhendaja. Martin ja Kati käisid meid peaaegu igal üritusel toetamas ning Anu aitas alati tagaplaanilt. Ürituste korraldamisega kaasa aidanud vabatahtlikud Anny, Ermo ja Katrin olid suureks abiks ning samuti kõik vabatahtlikud kes üritustel osalesid. Projekt ei oleks ka üldse saanud toimudagi, kui meid ei oleks toetanud Active Citizens Fund (ACF), Avatud Eesti Fond ja Vabaühenduste Liit.

Loomus ja selle veganprogramm Taimsed Valikud algatasid Aktiivsete Kodanike Fondi toel haridusliku projekti “Kahvliga kliimamuutuste vastu”, mille eesmärgiks on tõsta teadlikkust toitumise mõjust planeedile. Projekti kohta saab lähemalt lugeda siin: taimsedvalikud.ee/kahvliga.

Pilte projekti viimasest üritusest Rakveres: