KALA ON LOOM!

Pöördusime Loomuses Põllumajandus- ja Toiduameti poole palvega, et nad kontrolliksid OÜ Simuna Ivax Äntu kalakasvandust Lääne-Virumaal.

12. septembril ilmutas Maaleht artikli pealkirjaga “Kallis elekter võib meie kalakasvatusele surmahoobi anda: ei aita enam mingi kokkuhoid”. Artiklis rääkis OÜ Simuna Ivax omanik Hans Kruusamägi värvikalt, kuidas ta piirab majanduslike olude tõttu kaladele antava hapniku hulka.

Püütud kala tapmine on küll lubatud hukkamisviis, kuid tagada tuleb nende heaolu. Nii on kirjas ka ELi vesiviljeluse kestlikkuse ja konkurentsivõime suurendamise strateegilistes suunistes aastateks 2021–2030. Ka Eesti Loomakaitseseadus peab kala loomaks ja selle § 4 järgi on looma suhtes lubamatu tegu looma hukkumist, vigastamist või talle valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi põhjustav tegu.
Kala ilma hapnikuta jätmine põhjustab neile lämbumissurma ja tänapäeval on teada, et see tekitab neile kannatusi. Ka artiklis on välja toodud, et kasvandustes on selle tõttu kalu surnud.

Artikkel Maalehes on siin.