Kelle oma on mets?

Laupäeval, 10. juunil toimus Hiiumaal, Suuresadamas (eel)arvamusfestival, mille kogukonna alal korraldas MTÜ Loomade eestkoste organisatsioon Loomus õhtupoolikul 90-minutilise arutelu „Kelle oma on Hiiumaa mets.“

Panelistide seas astusid üles looduskaitsebioloog Tiit Maran, zoosemiootik ja hundiuurija Laura Kiiroja, keskkonnaaktivist Züleyxa Izmailova ning Keskkonnaministeeriumi esindajad Riina Martverk metsaosakonnast ja jahinduse nõunik Tõnu Traks. Arutelu modereeris Osooni saatejuht, ajakirjanik Sander Loite.

Peamiselt arutleti küsimuse üle, kelle oma on Hiiumaa mets eri huvigruppide ning perspektiivide seisukohalt. Avapauk diskussiooni tuli Sander Loitelt, kes palus käe tõstmisega märku anda, kas Eesti metsa majandatakse täna liiga intensiivselt. Loomuse korraldatud arutelu põhiülesandeid oligi tähelepanu juhtimine asjaolule, et metsa suhtutakse liiga palju kui vaid inimese liivakasti ja mitte piisavalt kui ökosüsteemi, elupaika ja loodusrikkusesse laiemas mõttes. Teiseks, et tugev polariseerumine metsa küsimuses meediaruumis on ühiskonnas jätkusuutlikumat metsanduspoliitika kujundamist pidurdav faktor.

Juttu tuli ka Eesti huntide populatsioonidest ja nende ökoloogilisest tervisest, kus mõneti põrkusid kodanike, jahimeeste ning teadlaste seisukohad. Aduti, et kuigi eri huvigruppidel on selles küsimuses väga erinevad seisukohad ning eesmärgid, siis huntide käekäik peegeldab metsa kui elupaiga käekäiku ning inimesepoolset häiringut laiemas mõttes.

Kuigi paneelis olid esindatud vaid mõnede instantside esindajad, oli meil hea meel, et publikumi seast võttis sõna ja aitas kaasa mõelda ka aktiivseid kodanikke erinevatest organisatsioonidest nagu näiteks Eesti Erametsa Liit. Arutelu lõpupoole tehti juttu ka kohalike inimeste tähtsusest looduskaitse ja jätkusuutliku arengu võtmes. Kõlama jäi positiivne noot, kõik huvigrupid nõustusid kohalike inimeste rolliga ning tähtsusega kindlate paikade ja kohtade keskkonnakorralduses ja looduskaitses.
Kokkuvõttes oli (eel)arvamusfestivalil aset leidnud Loomuse arutelu “Kelle oma on Hiiumaa mets” produktiivne ja täitis enda poolt püstitatud ülesandeid. Debatt jätkub ja ka Loomus hoiab teemal silma peal.

Arutelust tegime helisalvestise, mida on võimalik kuulata siin:
https://soundcloud.com/annika-lepp/loomus-eelarvamusfestivalil-11062017