Kohus tuvastas Noarootsi mingifarmi ehitusloa aegumise

FamilyTime-5359
Foto: WeAnimals.org, Jo-Anne McArthur

Kohus tuvastas Noarootsi mingifarmi ehitusloa aegumise

Tallinna halduskohus tuvastas 12. jaanuaril, 2015, et Noarootsi valda kavandatava mingifarmi ehitusluba on aegunud. Noarootsi vald kinnitas kohtule, et mingifarmi ehitamist faktiliselt alustatud ei ole, seega on 20.12.2012 väljastatud ehitusluba kehtetu.

Noarootsi kohalikke elanikke, maaomanikke ja põliste rannarootslaste järeltulijaid ühendav seltsing “Noarootsi keskkonna ja kultuuri kaitseks” pöördus eelmisel aastal kohtusse, et tuvastada mingifarmi ehitusloa õigusvastasus. Kohalikke elanikke häirib asjaolu, et vald ei ole keskkonnaohtliku ja ebaeetilise objekti kavandamisel kaasanud üldsust, kaalunud keskkonnamõjude hindamise algatamist ning on tegutsenud läbipaistmatult vaid farmi arendajate huve silmas pidades. Ehitusloa aegumine tähendab, et farmi planeerimisprotsessi tuleb alustada algusest. Ühendus kutsub kõiki Noarootsi elanikke, maaomanikke, suvitajaid ning keskkonnast ja loomadest hoolivaid inimesi valla toimingutel silma peal hoidma ja uues planeerimisprotsessis aktiivselt osalema.

Lisaks mingifarmile rajatakse Noarootsi ka rebasefarm. Ka sellele on vallavalitsus üldsust kaasamata 12.12.2013 ehitusloa väljastanud ja farmi ehitus käib. Ühendus Noarootsi keskkonna ja kultuuri kaitseks on ka selle ehitusloa vaidlustanud, kohus ei ole otsust veel teinud.

Ühendus on seisukohal, et Noarootsi valda ei tohi mistahes karusloomakasvatust rajada. Selline seisukoht tugineb 2014. aasta suvel kogutud sadade kohalike elanike, maaomanike ja rannarootslaste järeltulijate toetusallkirjadele. Allakirjutanud leiavad, et karusloomafarm rikuks puhkepiirkonnana tuntud kauni valla õhu ja põhjavee ning kauni miljöö. Üksikute töökohtade lisandumine ei kaaluks üles farmi tõttu turismisektorisse tekkimata jäävaid töökohti, seisab avalduses. Noarootsi vallavalitsusel on võimalik edendada ja eelistada elu- ja looduskeskkonnale sellist ohtu mitte kujutavate ettevõtete rajamist, seda sätestab ka valla arengukava.

Kontakt ja lisainfo:
Ühendus Noarootsi keskkonna ja kultuuri kaitseks
Rein Sepp
sepprein@gmail.com