Loomade eestkosteorganisatsioon esindab loomade huve ühiskondlikes aruteludes

loomus.ee

Mai alguses moodustati loomade eestkoste organisatsioon Loomus, mis tegeleb loomade huvide ja õiguste kaitsega ning loomade huvide esindamisega ühiskondlikes aruteludes.
Loomus seisab eelkõige karusloomade, põllumajandusloomade, meelelahutusloomade ja katseloomade huvide eest. Loomuse liikmete hulka kuuluvad pikaajalise kogemusega loomakaitsjad, kes on aastaid tegutsenud erinevates loomakaitseorganisatsioonides. Loomuse ridades on liikumise Loomade Nimel endine kõneisik Kristina Mering, Eesti Loomakaitse Seltsi endised juhatuse liikmed Helen Roosimägi, Tania Selart ja Annika Lepp ning vastavatud vegan restorani V tegijad Mikk Mägi ja Loore Emilie Raav. Kuni mai alguseni kandis 2005. aastal loodud organisatsioon nime MTÜ Kuulikodu.

“Tegime otsuse muuta ühingu kurssi aasta alguses, mil lõpetasime varjupaika uute loomade vastuvõtmise. Käesoleva aasta märtsis sulgesime ka kaheksa aastat käigus olnud loomakaitse infotelefoni. Kuna Eestis puudub organisatsioon, kes tegeleks loomade eestkostega, siis otsustasime, et selliseks ühinguks saab justnimelt endine MTÜ Kuulikodu, kelle liikmeskonnas on mitmeid kogemustega loomakaitsevaldkonna eksperte,” selgitas Loomuse juht Kadri Taperson. Tema sõnul on selline üleminek loomulik ja loomakaitse seisukohast hädavajalik.

14. mail algab Loomuse esimene kampaania, mis toetab püüdlust esitada parlamendile seaduseelnõu karusloomafarmide keelustamiseks Eestis.