Loomade eestkostjad: karusloomafarmide efektiivne järelevalve on riigile keerulisem ja kulukam kui mõistliku üleminekuajaga keelustamine

14611109_1493847243977131_1455918752319007162_n
Foto: Jo-Anne McArthur / The Ghosts in Our Machine

Täna andis maaeluminister Urmas Kruuse teada EV valitsuse seiskoha, et juhul kui ettevõte täidab oma tegevuses kehtivast korrast tulenevaid nõudeid, siis põhjust karusloomakasvatuste keelustamiseks ei ole. Kuna karusloomakasvatustes ei saa tagada ei loomade heaolu ega pidamise nõudeid, on MTÜ Loomuse hinnangul selline seisukoht problemaatiline nii riigile kui ka karusloomakasvatajatele. “Riigi ja karusloomakasvatajate seisukohast on 10-aastase üleminekuajaga keelustamist lihtsam ja odavam korraldada kui farmidele selgelt üle jõu käivate heaolunõuete täitmist ja regulaarset järelevalvet,” ütles Loomuse juht Kadri Taperson. 

Loomus peab vajalikuks rõhutada, et olenemata keskkonna- ja maaeluministeeriumi ettepanekust karusloomakasvatusi Eestis mitte keelustada, peab lõpliku hinnangu 2014. aastal Loomuse poolt riigikogule esitatud märgukirjale andma siiski riigikogu maaelukomisjon. “Ja hinnang, mille annab lõplikult maaelukomisjon, kehtib märgukirjale, mitte sellele, kas Eesti keelustab karusloomafarmid või mitte. Farmide keelustamise protsess ja kampaania nii Eestis kui ka Euroopa Liidu tasandil jätkub veelgi intensiivsemalt,” selgitas Taperson.

2014. aastal kogus eestisisene petitsioon karusloomafarmide keelustamise poolt üle 10 000 Eesti inimese allkirja. Rahvusvaheline petitsioon karusloomafarmide keelustamiseks Eestis on seni kogunud ligi 34 000 allkirja (https://www.change.org/p/parliament-of-estonia-end-fur-farming-in-estonia).

2014. aasta lõpus viis Loomus karusloomafarmide keelustamise märgukirja Riigikokku, pärast mida toimus Riigikogu maaelukomisjonis märgukirja avalik arutelu. Käesoleva aasta märtsis valmis Maaeluministeeriumi poolt tellitud sotsiaalmajanduslik analüüs karusloomafarmide võimalikust keelustamisest 10-aastase üleminekuajaga.

Karusloomafarmid on keelustanud Inglismaa, Põhja-Iirimaa, Austria, Horvaatia, Holland, Makedoonia, Bosnia ja Hertsegoviina, Sloveenia, Saksamaa liidumaad Baier, Hesse, Nordrhein-Westfalen ja Schleswig-Holstein ning Belgia suurim piirkond Valloonia täielikult, osaliselt Švetsi, Taani, Rootsi, Uus-Meremaa, USA. Karusloomafarmide keelud on eriti tugevalt poliitilises päevakorras Belgias, Saksamaal ja Tšehhi Vabariigis. TNS Emori läbiviidud uuringu kohaselt ei poolda 58% eestimaalastest karusloomakasvandusi.