Loomade eestkostjad küsivad arvamusfestivalil: kas loomi saab päriselt aidata?

Juba kolmandat aastat korraldab loomade eestkoste organisatsioon Loomus arvamusfestivalil loomakaitseteemalise arutelu. Sel aastal mõtiskletakse osalusdemokraatia alal kodanikuühiskonna toimimise teemal ja küsitakse publikult nõu.

Arutelus osalevad Riigikogu esimees Eiki Nestor, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu huvikaitse juht Alari Rammo ja Loomuse juhataja Kadri Taperson. Arutelu juhib populaarse rahvusvahelise portaali Estonian World peatoimetaja Silver Tambur.

Loomuse korraldatud arutelu eesmärk on tõstatada kodanikuühiskonna kaasamise kui poliitilise eksperimendi küsimus reaalse kogemuse näitel. Loomus esitas 2014. aastal Riigikogule 10 000 kodaniku allkirjaga petitsiooni karusloomafarmide keelustamiseks Eestis. Petitsioonile järgnevate koosolekute, ametkondadevahelise ning poliitiliste keerdkäikude tõttu on loomade eestkostjad kogenud riigi otsustusvõimetust ning venitamis- ja vaikimistaktikaid. Loomus tahab teada, kas Eesti on ka reaalselt ja praktiliselt valmis osalusdemokraatiaks.

Üheskoos otsitakse vastuseid järgmistele küsimustele:
– Mil määral on võimalik arvestada rahva arvamusega ja millised on võimalikud tulevikustsenaariumid?
– Kas näiline kaasamine ohustab demokraatiat?
– Kas kodanikuühiskonna rahulikke meetodeid kasutades üldse saab loomi aidata?

Arutelu teemal “Poliitiline eksperiment: kas kodanikuühiskonna meetodid töötavad?” toimub osalusdemokraatia alal laupäeval, 12. augustil kell 16.00-17.30.

Üritus Facebookis.