Loomakaitsjad pöörduvad kohalikku omavalitsusse kandideerijate poole

Eesti loomakaitseorganisatsioonid Loomus, Loomade Nimel, Eesti Loomakaitse Selts ja Saaremaa lemmikloomade turvakodu saadavad kohalikku omavalitsusse kandideerijatele küsimustiku, mille vastuseid avaldatakse jooksvalt nii sotsiaal- kui ka traditsioonilises meedias.

“Selleks, et loomadest hoolivate inimeste valikuid lihtsustada, oleme varemgi valimiste eel kandidaatidele küsimustikke saatnud. Seekord saavad kandidaadid vastata organisatsioonide ühisele küsimustikule,” selgitas loomade eestkoste organisatsiooni Loomus juhataja Kadri Taperson.

Tapersoni sõnul peaks sel aastal olema kandidaatidel veelgi rohkem motivatsiooni vastata, kuna valimisiga langetati kohalikel valimistel 16. eluaastale. “Teatavasti on loomadega seotud teemad noorte jaoks prioriteetsed,” kinnitas ta.

Loomakaitsjate pöördumises seisab kaheksa küsimust:
1. Kas teie omavalitsuses on kodutute loomade varjupaik?
2. Kuidas lahendaksite omaniku järelvalve alt väljunud loomade püüdmise ja pidamise?
3. Kas pooldate lemmikloomade üleriigilist kiibistamis- ja registreerimiskohustust?
4. Kuidas kavatsete takistada nn lemmikloomavabrikuid oma territooriumil?
5. Kas teie omavalitsuse eelarves peaks olema rohkem raha loomakaitse jaoks?
6. Kas teie omavalitsuse territooriumil on erivajadustega inimeste juht- ja abikoertel ligipääs kõikidesse avalikesse kohtadesse?
7. Kas lubaksite omavalitsuse territooriumile rajada karusloomafarmi?
8. Kas lubaksite omavalitsuse territooriumile tsirkuseetendusi või muud meelelahutuslikku etendust, milles kasutatakse loomi?