Loomasõbralike ilumärgistuste olulisusest ja tõepärasusest – kuidas teha eetilisemaid iluoste?

Oled huvitatud loomasõbralikumate iluostude tegemisest, kuid ei tea, kuidas sellega algust teha? Loodame, et see artikkel pakub Sulle lisainformatsiooni, mille põhjal saad hakata tegema eetilisemaid oste.

Üleüldiselt võib loomasõbraliku ilu teema jagada kolmeks: loomkatsete vastu seisukoha võtmine, loomsete koostisosade vältimine ja keskkonnasõbralikum tarbimine. Igaüks teist on oma teadliku ja loomasõbraliku tarbimise teekonnas eri punktis ning seega soovitame enne selle artikli lugemist mõelda enda jaoks järgnevatele küsimustele ja vastustele:

  • Kas loomade ärakasutamine ilutööstuse jaoks on õige?
  • Kas loomsete koostisosade (piimatooted, loomade rasv, karvad, küünised jne) kasutamine ilutoodetes on eetiline, kui loomi selle jaoks otseselt ei surmata? Kas see on eetiline teades, et nende loomade elu lõppeb siiski tapamajas ning nende eluiga on mitmekordselt vähendatud?
  • Kas peaksid ostma poest loomsete koostisosadega ilutooteid, kui on olemas alternatiivseid tooteid, mis töötavad sama hästi? 
  • Kas Sinu meelest on loomade peal kosmeetikatoodete testimine õige?
  • Kas Sa tahaksid osta tooteid, mille jaoks on loomade peal katseid tehtud?
  • Kas Sa tahaksid osta tooteid ettevõttelt või brändilt, kes teeb loomkatseid, isegi kui nad ei tee katseid nende toodete jaoks, mida Sina ostad? Kuidas oleks teades, et nad ei tee ühegi Euroopas müüdava toote jaoks loomkatseid, kuid mujal maailmas teevad seda siiski?

Loomasõbraliku ilu maailm ei ole lihtne ega mustvalge. Selles on palju nüansse ja eetika küsimusi, millele meie kui LILU töögrupp otsest vastust ei anna – meie ülesanne on vaid võimalikult täpse info ja soovituste jagamine, et igaüks saaks ise otsustada, mis nende jaoks õige ja eetiline on. 

Selleks, et enda jaoks sobilikke tooteid poodidest üles leida, on oluline tutvuda erinevate märgistuste ja logodega, mida toodete pakenditelt leida võib – mida need sisuliselt tähendavad ning kes neid väljastab ja kontrollib.

Sellest artiklis anname ülevaate mõningatest kõige sagedamini leitavatest märgistustest, nende usaldusväärsusest ja väljastamise protsessist.

Kui usaldusväärsed on loomasõbraliku ilu sertifikaadid?

Iga logo ja märgistuse õiguspärasus sõltub sellest, kas on olemas märgistandardid või organisatsioon, kes selliseid väiteid kontrollib. Kui keegi ei esita nõuet tarbijakaitses, võivad tootjad kasutada reguleerimata märgistusi ja neid mõnikord isegi kuritarvitada lootes, et see veenab tarbijaid nende tooteid ostma.

Sellegipoolest, see et bränd kasutab enda toodetel kontrollimata silte – näiteks „ei sisalda loomseid koostisosasid” või „julmusevaba” – ei tähenda tingimata seda, et nad üritavad tarbijaid eksitada või neile valetada. Ka need märgised on olulised ja demonstreerivad brändide eetilisi vaatepunkte ja prioriteete. 

Laialt levinud märgistused

“Ei sisalda loomseid koostisosasid” / “No Animal Ingredients”

TÄHENDUS

Iga kaubamärk võib oma etiketile lisada termineid, mis aitavad nende toodet paremini turustada. “Ei sisalda loomseid koostisosasid” on sagedasti leitav märgistus, mis tähendab, et see toode ei sisalda ühtegi loomset koostisosa ega derivaate. 

PROBLEEMID

Selle termini kasutamist ei kontrolli ükski standard ega organisatsioon ning toodet või selle koostisosasid võib siiski olla loomade peal katsetatud. Tähele tuleks panna ka seda, et ettevõtete jaoks võib “loomne koostisosa” tähendada erinevaid asju – mõnikord näiteks ei peeta koostisosi nagu mesi, mesilasvaha, lanoliini ja vadak loomseteks, kuna need ei hõlma looma tapmist (need koostisosad on vegetaarsed, aga mitte vegan).

“Julmusevaba” / “Cruelty-Free”

TÄHENDUS

Seda toodet ja selle koostisosi pole loomade peal testitud. Selle termini etiketil kasutamist ei kontrolli ükski standard ega organisatsioon – praktiliselt igaüks saab oma tooted märgistada julmusevabaks. 

PROBLEEMID

Ettevõte võib oma toodete loomkatsed allhanke korras anda kolmandale osapoolele, samuti võib koostisosade tarnija teha loomkatseid toorainete peal. “Julmusevaba” märgistus ei anna mitte mingisugust infot koostisosade kohta ning ei tähenda, et toode oleks vegan (st toode võib siiski sisaldada loomseid koostisosasid).

“100% Vegetaarne” / “100% Vegetarian”

TÄHENDUS

See toode ei sisalda loomade tapmisel saadud koostisosi, aga võib sisaldada loomseid kõrvalsaadusi (piim, mesi, mesilasvaha, vadak, šellak jne). 

PROBLEEMID

Selle etiketi kasutamist ei kontrolli ükski standard ega organisatsioon ning toodet või selle koostisosasid võib siiski olla loomade peal katsetatud. Praktiliselt iga ettevõte saab oma tooteid märkida kui “100% vegetaarne”. Tootmisprotsessis võib siiski kasutuses olla loomseid koostisosi, isegi kui neid ei esine lõpptootes.

“100% Vegan”

TÄHENDUS

Toode ei sisalda loomseid koostisosi ega loomseid kõrvalsaadusi. 

PROBLEEMID

Selle väite kasutamist ei kinnita ega kontrolli ükski standard ega organisatsioon ning toodet või selle koostisosasid võib siiski olla loomade peal katsetatud. Ettevõtted võivad siiski toote töötlemisel kasutada loomseid aineid, isegi kui neid ei esine lõpptootes.

TÄHENDUS

Ettevõte ja selle koostisosade tarnijad ei teosta, telli ega maksa raha loomkatsete eest koostisosade, ravimvormide või valmistoodete puhul. Cruelty Free jänku logo on PETA poolt kontrollitud. Sertifikaadi saamine nõuab ettevõtetelt lühikese küsimustiku täitmist ja kinnitava avalduse allkirjastamist. Ettevõtted maksavad Cruelty Free jänku logo kasutamise ja litsentsimise eest.

PROBLEEMID

Ettevõtete testimist ja jälgimist ei tehta, seetõttu sõltub selle logo tõepärasus kirjalike avalduste aususest ja täpsusest. Cruelty Free jänku logo ei tähenda, et toode oleks vegan (st toode võib siiski sisaldada loomseid koostisosasid).

TÄHENDUS

Ühtegi selle ettevõtte toodet ega koostisosa pole kunagi loomade peal katsetatud ning toode ei sisalda ühtegi koostisosa, mis oleks saadud looma surmamise läbi või kõrvalsaadusena tapetud loomadelt. See märgistus on kinnitatud organisatsioon Choose Cruelty Free (CCF) poolt. CCF akrediteerib ettevõtteid ainult siis, kui kõik selle ettevõtte ema- ja tütarettevõtted on samuti akrediteeritud. CFF nõuab, et ettevõtted täidaksid küsimustiku ja akrediteerimisavalduse, kaasa arvatud õiguslikult siduva lepingu. Ettevõtted maksavad CCF küüliku logo kasutamise ja litsentsimise eest. 

PROBLEEMID

CFF ei teosta auditeid, kuid nende nimekirjas olevad ettevõtted peavad regulaarselt uuesti akrediteerima, et jätkuvalt tagada nende vastavus CCF-i akrediteerimiskriteeriumidele. Mõningad loomset päritolu koostisosad on siiski lubatud (mesi, mesilasvaha, taruvaik, lanoliin, piimatooted).

TÄHENDUS

See ettevõte ja selle koostisosade tarnijad ei teosta, telli ega maksa raha loomkatsete eest koostisosade, ravimvormide või valmistoodete puhul ning toode ei sisalda loomseid koostisosi. Cruelty Free and Vegan jänku logo on PETA poolt kontrollitud. Sertifikaadi saamine nõuab ettevõtetelt lühikese küsimustiku täitmist ja kinnitava avalduse allkirjastamist. Ettevõtted maksavad Cruelty Free and Vegan jänku logo kasutamise ja litsentsimise eest.

PROBLEEMID

PETA ei tee ettevõtete testimist ega jälgimist ning seetõttu sõltub selle logo tõepärasus kirjalike avalduste aususest ja täpsusest.

TÄHENDUS

Ettevõte ja selle koostisosade tarnijad ei teosta ega telli loomkatseid. Leaping Bunny (tõlge: hüppav jänku) programm teostab kontrolli ehk nad nõuavad ettevõtetelt ja nende koostisosade tarnijatelt Leaping Bunny standardite järgimist. Ettevõtted nõustuvad auditiks iga kolme aasta tagant erapooletu hindaja poolt, väiksemate ettevõtete puhul on võimalik ka Coalition for Consumer Information poolt tellitud kohapealse kontrolliga, mille viib läbi audiitor. Ettevõtted maksavad Leaping Bunny logo kasutamise ja litsentsimise eest. 

PROBLEEMID

See märgis ei tähenda, et toode oleks vegan (st toode võib siiski sisaldada loomseid koostisosasid). 

TÄHENDUS

See toode ja selle koostisosad ei sisalda loomseid saadusi, kõrvalsaadusi ega derivaate ning selle peal ei ole läbi viidud loomkatseid tootja ega tootja poolt tellituna kolmandate isikute poolt. Märgis on Vegan Society poolt kontrollinud. Ettevõtted esitavad avalduseks dokumentatsiooni, mis sisaldab tootjate poolt allkirjastatud kirjalikke avaldusi.

PROBLEEMID

Testimist ja jälgimist ei tehta, seetõttu sõltub selle logo tõepärasus kirjalike avalduste aususest ja täpsusest.

Kodused märgistused

Üks näide kodusest märgistusest on Pure Cosmetics standard, mis paneb põhirõhu toodete loodussõbralikkusele, kuid tagab ka, et nende e-poes müüdavad tooted ei ole testitud loomade peal.

Mida sellest kõigest enda ostude tegemiseks järeldada?

LILU-l on kolm soovitust, et aidata teil loomasõbralikumaid iluoste teha:

  1. Defineeri enda jaoks “loomasõbralik ilu”. Mis on Sinu jaoks oluline? Kas loomsete koostisosade ja kõrvalsaaduste vältimine? Kas Sinu meelest on oluline ja mõistlik täielikult boikoteerida brände, kes teevad mujal maailmas loomkatseid? Kui oluline on Sinu jaoks toodete keskkonnasõbralikkus? Küsi endalt selliseid olulisi küsimusi ja otsi tooteid, brände ja poode, kes jagavad Sinu eetilist seisukohta.
  2. Ole uudishimulik. Aksepteeri seda, et sa ei tea kõike. Hari ennast regulaarselt, et olla teadlikum tarbija. Küsi palju küsimusi erinevatelt brändidelt, tootjatelt ja salongidelt isiklikult, e-kirja või sotsiaalmeedia teel. Anna ettevõtetele teada, et loomasõbralikkuse teema on Sinu jaoks oluline. Järgmine kord, kui oled juuksuritoolis, siis räägi loomasõbralikust ilust enda juuksuriga; järgmine kord, kui ostad mõnest e-poest kosmeetikat, siis võta nendega ühendust ja anna neile teada, et Sinu jaoks oleksid filtrid nagu “vegan” ja “julmusevaba” ostlemisel olulised.
  3. Eelista kohalikku. Meie hüperglobaalses maailmas on tarneahelate läbipaistvus ja jälgitavus raske. Ostes brändidelt, kellel puuduvad akrediteeringud, on mitmel põhjusel parem eelistada Eestis või Euroopas asuvaid ja tootvaid ettevõtteid: geograafilise läheduse ja lühema tarneahela puhul on keerulisem tarbijatele valetada või teatud aspekte varjata, pealegi on Euroopa Liidu seadusandlus võrreldes paljude kohtadega mujal maailmas rangem, näiteks on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1223/2009 V peatükiga loomkatsed Euroopa Liidus keelustatud ning EL väljastab aruandeid loomade teaduslikuks otstarbeks kasutamise statistika kohta.

Hoia LILU tegevusel silma peal ka Instagramis @loomus.lilu!

LILU kutsub ilupoode, ettevõtjaid, iluteenuste pakkujaid ja mõjutajaid endaga koostööd tegema. Huvi korral palun kirjuta tea@loomus.ee.