Loomus Eesti disainifestivalil X Disainiööl

17. -20. september, 2015 / moeetendus 20. september

Disainiöö (DÖ) – Eesti suurim ning esinduslikum disainifestival tutvustab siinset disaini nii kohalikule publikule kui viib ka maailmakaardile. Tänavu juba kümnendat korda toimuv Disainiöö põhiprogramm leiab aset 17.-20. septembril, 2015. Festival käsitleb läbi oluliste kohalike tuntud ja tunnustatud disaini-gurude ning väliskülaliste esinemiste, näituste, pecha kucha jp disaini tulevikukäsitlusi, koondpealkirjaks: „Disaini tulevik, tuleviku disain“.
www.disainioo.ee
www.facebook.com/Design.Night.Festival
34E8557CF4C816B4EDCDA8AFC6206D88243877A0BA8C2CF8988E9F1547E55B5F

Disainiöö rõivadisainietendus annab valitud disaineritele võimaluse astuda teadliku ja valdkonnast laiemalt huvitatud publiku ette kontseptuaalsemas võtmes. Tänavune teema käsitleb disaini tulevikku. See, mis on juba praegu tehtud, saab mõjutama meid, kuidas sel talvel, uuel kevadel, kahe aasta või hoopis dekaadi pärast järgmisse rõivasse suhtume. Mõju võib olla märkamatu. Ent see on olemas. Mis saab tulevikus? Mis on ettpanekud ja visioonid? Mida disainerid ise arvavad?

Reet Aus paneb justkui jõe teistpidi voolama olles oma disaineri-positsiooniga siinsele publikule vast juba vägagi tuttav ning tunnustust pälvinud. Samas alati ajakohase ja tugeva tulevikuperspektiviiga Reet Ausiga kõrvutamiseks leidub terves maailmas vähe samaväärseid disainereid.

Kalle Aasamäe, kes töötab väike-ettevõtjana on kui mini-tehas. Muuhulgas valmivad rõivad väikestes seeriates, mis näiteks Peterburiski disainipoes müügil. Samas on kui väike-ettevõtjast disainer äärmiselt paindlik, operatiivne nii ajaliselt kui logistiliselt ning palju otsesemalt disainile omaseid printsiipe järgiv. Kas tulevikus võiks rõivadisain senist looduse ja tervete raahvamasside läbikurnamist arvestades taanduda mudelini, et rõivad valmivadki vaid väike-ettevõtjate-disainerite-põhiseks ning äärmiselt lokaalseks? Ja rõivadisain muutub moetrendide-üleseks?

Loomus pakub oma moeetenduse raames välja jõulise alternatiivi: saab ka teisiti! Laias plaanis rõhub Loomus oma tegevusega ühiskonna eetilistele käitumisnormidele ning nendega seotud küsitavustele, sj täisnahast luksuskaupade valmimise probleemkohtadele. Täna on olemas vahendeid, materjale ja tehnoloogiaid, mis pakuvad kvaliteetset asendust materjalidele, nt karusnahale, mille tootmine massilises mastaabis ei ole kestev ega heade tavadega kooskõlas.

Loomuse eestvedamisel koondatud moeetendusel näeb mitme Eesti disaineri loomingut, mis valminud Loomuse poolt esindatud väärtusi silmas pidades. Disaineritele on esitatud üleskutse tuua moeetendusele rõivas, mis sobitub konteksti pakkudes sealjuures võimalusi valida kandmiseks autoridisaini, mille valmimisel pole kasutaud loomse päritoluga materjale.

Loomus on kaasanud moeetendusse erinevaid partnereid, kes on vastanud ettepanekule kaaluda loomade eestkostele kohaseid meetmeid või juba järgivaid neid põhimõtteid.