Loomus tegi Karjaküla karusloomafarmi suhtes pöördumise Veterinaar- ja Toiduametile

MTÜ loomade eestkoste organisatsioon Loomus tegi pöödumise Veterinaar- ja Toiduametile seoses 19. novembri ETV “Pealtnägija” saates avaldatud videomaterjaliga, milles on näha mitmeid loomapidamisnõuete rikkumisi.

MTÜ Loomuse kinnitusel on materjalis näha rebasepuure, kus puuduvad seaduses nõutud pesakastid, platvormid ja tuhnimisvõimalus. Paljudes puurides pole nõuetekohast kraapimispuud, mis võimaldaks hoolitseda loomade käppade seisukorra eest ning annaks ühe võimaluse loomuomaseks tegevuseks. Rebastel esineb ka tervisehäireid, näiteks silmamädanikku ja ülearetatud nahka.

Vastavalt karusloomade pidamise määrusele, mis on vastu võetud 2010. aasta septembris, peab loom saama karuslooma pidamise ruumis või ehitises liigiomaselt käituda, end puhastada, lamama heita, jäsemeid välja sirutada, tuhnida, närida jms. Puuri kõrgus peab võimaldama loomal tagajalgadele vaatlusasendisse tõusta, ronida ja hüpata. Karuslooma pidamise ruumis või ehitises peab olema närimisese, ronimisrada ja sobivat materjali loomale liigiomaseks tegevuseks. Hõbe- ja punarebase pesakasti seinad peavad olema läbipaistmatud ja jäigad. Täiskasvanud rebasel peab olema võimalik pesakasti katusel istuda ja lamada või peab selleks olema paigaldatud eraldi platvorm.
Eeltoodud nõuded on Euroopas ametlikult tunnustatud ning põhinevad põllumajandusloomade kaitse Euroopa konventsiooni alalise komitee soovitusele karusloomade kohta.