Loomuse lühitutvustus, meediakontakt

MTÜ Loomus tegeleb loomade huvide ja õiguste kaitsega ning loomade huvide esindamisega ühiskondlikes aruteludes. Loomus seisab eelkõige nende loomade eest, keda kasutatakse põllumajanduses, loomkatseteks, meelelahutustööstuses ja karusnahkade tootmiseks.

Meediapäringud:
Annika Lepp
Kommunikatsioonijuht
+372 5516564
annika@loomus.ee