MANIFEST: Vabaühendused ja ettevõtted karusloomakasvanduste ja loomatsirkuste keelustamise poolt

21. juuli, 2014

Karusloomakasvandused ja loomi kasutavad tsirkused on tööstusharud, mida peab üleval inimeste eluliselt ebaoluline soov luksuse ja meelelahutuse järele. See on märk ühiskondlikust probleemist, mis puudutab loomade kasutamist ja neile kannatuste tekitamist ebavajalikel eesmärkidel. Kaasaegne ühiskond on koos oma normide ja seadustega pidevas arengus ning vastavalt asjaoludele on tähtis seadusi selliselt korrigeerida, et need oleksid kooskõlas kehtivate väärtustega. Manifestile allakirjutanud organisatsioonid leiavad, et on aeg ka Eesti seadusandlusesse sisse viia muudatused, mis on esile kerkinud koos eetiliste tõekspidamiste teisenemisega: loomade kasutamine pelgalt luksuse ja meelelahutuse eesmärgil kuulub minevikku.

Seega:
– leiame, et karusloomakasvandustel ja loomatsirkustel ei ole tänapäeva ühiskonnas enam kohta;
– taunime loomi kasutavaid tsirkuseetendusi ja loomade kasvatamist karusnaha saamise eesmärgil;
– teavitame ühiskonda karuslooma- ja tsirkusetööstuse loomade olukordadest;
– töötame karusloomakasvanduste ja loomatsirkuste keelustamise nimel;
– osaleme aktiivselt vastavasisulise seadusandluse loomeprotsessides ja oleme koostööpartneriteks järelevalveorganitele;
– soovime ja loodame, et tänaseks tekkinud pindmine muutus ühiskonna väärtushinnangutes levib ning keskendume selle kindlustamiseks loomasõbraliku eluviisi populariseerimisele ja propageerimisele. 

Karusloomafarmide keelustamisel peavad manifestile allakirjutanud silmas kõikide loomade kasvatamise lõpetamist, keda farmides vaid karusnaha saamise eesmärgil peetakse. Teiste Euroopa riikide (Suurbritannia, Austria, Holland, Horvaatia jt) eeskujul tuleks seda teha maksimaalselt kümneaastase üleminekuajaga, mis annaks ka farmeritele võimaluse äri ümberorganiseerimiseks.
Loomatsirkuste keelustamine lõpetaks Eestisse nende tsirkuste toomise, mis kasutavad etendustes loomi (nii kodu- kui metsloomi). Kuna Eestis puudub paikne tsirkus ning meie riiki külastavad vaid rändtsirkused, peame vajalikuks loomade kasutamine tsirkustes keelustada aastase üleminekuajaga.
Manifesti algatajaks on
MTÜ loomade eestkoste organisatsioon Loomus ning sellele on alla kirjutanud enamik Eesti loomakaitseorganisatsioone ja teised eetilist eluviisi pooldavad vabaühendused. Allakirjutanud jagavad ühist seisukohta, et karusloomakasvandused ning loomatsirkused tuleks Eestis teiste Euroopa riikide eeskujul keelustada.

manifest

Alkeemia.ee
Algallika keskus
Antenn OÜ
Aus Design OÜ
Banaanisaar.ee
Bio4You Ökopood
Bioneer
Dollhouse
Dox OÜ
Eesti LGBT Ühing
Eesti Loomakaitse Selts
Eesti Roheline liikumine
Eestimaa Loomakaitse Liit
Eesti Vegan Selts
Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing Sorex
Hallo, Kosmos!
Jõematkad.ee
Komeediklubi
Küpsikoda
K&P Autoremont OÜ
Ladyfest (MTÜ Oma Tuba)

Lush
Mallukas
Mamo
MCL IT-Solutions
Midli-Madli Lastehoid
MTÜ Nurru Ometi
MTÜ Animus
MTÜ AUH
MTÜ Eksperimentaalse Liikumise keskus
MTÜ Ethical Links
MTÜ Jägala Jõe Hüvanguks
MTÜ Kassiabi
MTÜ Kasside Turvakodu
MTÜ Kelmiküla Kassijaam
MTÜ loomade eestkoste organisatsioon Loomus
MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu
MTÜ Statera
MTÜ Zoosemu
Müstika tantsustuudio
Redel Disain OÜ
Reval Denim Guild
Sidruniga Tee
Skarbel
Sotsiaalkeskus Ülase12
Sulg ja Kaabu OÜ
Taimetoidukohvik Inspiratsioon
Taimetoit.ee
Tallinn Language Centre

Tava OÜ
Tartu Kassikaitse
Tartu Kultuuritehas
Tenerife Eesti Selts
Terviseleht
Toakraam
Trash to Trend (MTÜ ReUse)
Toolse Kodutute Loomade Varjupaik
Ühendus Noarootsi Keskkonna ja Kultuuri Päästmiseks
Vango Imedemaa
Varjupaikade MTÜ
Vegan Boom
Vegan Restoran V
Vegekspert OÜ
Vitamiin OÜ
Von Bomb