Mida arvab maailm karusloomafarmidest? – Avalik vastuseis karusloomakasvatusele

Karusnahk on ebavajalik luksuskaup, mida üha suurem enamus elanikkonnast ei toeta. Avalikkuse pikaajaline vastuseis karusloomakasvatustele on viimastel aastatel viinud meid selleni, et aina rohkemates riikides on vastu võetud karusloomakasvatust keelustavad seadused. Arvamusküsitlused kogu maailmas on järjekindlalt näidanud, et enamik kodanikke peab loomade kasvatamist karusnaha saamiseks vastuvõetamatuks.

Ka Eestis on vastavaid uuringuid tehtud. Viimane neist oli Loomuse poolt 2020. aastal tellitud Kantar Emori uuring, kus selgus, et 75% Eesti inimestest ei poolda selliste loomade nagu rebaste ja naaritsate kasvatamist ja hukkamist farmides karusnaha saamise eesmärgil. Lisaks selgus uuringust, et karusloomafarmide sulgemise toetajate osakaal ei olnud kõrge ainult linnades, vaid ka maapiirkondades. Tallinna elanikest ei pooldanud karusloomafarme 74%, teiste linnade elanikest 78% ja maapiirkondade elanikest 72%. Võrreldes 2016. aasta detsembri lõpus korraldatud uuringuga oli karusloomafarme mittetoetavate inimeste arv tõusnud 6 protsendipunkti võrra ehk 69%-lt 75%-le.

Euroopa Liit:

 • Austria: 83% Austria elanikkonnast peab loomade pidamist ja tapmist moetööstuse karusnaha jaoks põhjendamatuks (Kantar/Four Paws, 2020)
 • Belgia: 86% pooldab loomade karusnaha kasvatamise keelustamist (Ipson/GAIA, 2012)
 • Bulgaaria: 75% elanikkonnast ei pea karusloomakasvatust õigustatuks (MBMD, 2018)
 • Eesti: 75% Eesti inimestest ei poolda selliste loomade nagu rebaste ja naaritsate kasvatamist ja hukkamist farmides karusnaha saamise eesmärgil (Kantar Emor/Loomus, 2020)
 • Hispaania: 76% peab loomade kasvatamist ja tapmist neilt karusnaha saamiseks vastuvõetamatuks (Ipsos, Tu Abrigo Su Vida, 2021)
 • Horvaatia: 73% nõustub, et karusnahaks kasvatamine peaks olema Horvaatias seaduslikult keelatud (SPEM Communication Group, Animal Friends Croatia, 2006)
 • Iirimaa: 80% Iirimaa elanikest peab loomade kasvatamist ja tapmist ainult karusnaha pärast vastuvõetamatuks (Red C, 2018)
 • Itaalia: 91% itaallastest on loomadest karusnaha tootmisega seotud tegevuse vastu (EURISPES “Italy Report”, 2015)
 • Kreeka: 80% Kreeka elanikkonnast on vastu loomade kasvatamisele ja tapmisele ärilisel eesmärgil karusnahatööstuses (Metron Analysis, 2018)
 • Leedu: 77% Leedu kodanikest peab loomade kasvatamist ja tapmist karusnaha saamiseks vastuvõetamatuks (Vilmorus, Tušti narvai, 2021)
 • Läti: 63% Läti elanikest ei toeta loomade kasvatamist ja tapmist karusnaha saamiseks (SKDS/Dzīvnieku brīvība, 2021)
 • Madalmaad: 78% peab karusloomakasvatust vastuvõetamatuks (Motivaction, Bont voor Dieren, 2021)
 • Prantsusmaa: 51% arvab, et loomade kasvatamine karusnaha saamiseks peaks lõppema (Ipsos/OneVoice, 2017)
 • Poola: 73% arvab, et rebaste, kährikkoerte ja naaritsate kasvatamist karusnaha saamiseks ei tohiks lubada (Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat, Otwarte Klatki, 2019)
 • Rootsi: 76% arvab, et naaritsaid ei tohiks puuris karusnaha saamiseks kasvatada (Novus, Djurens Rätt, 2021)
 • Saksamaa: 84% sakslastest peab karusnaha saamiseks loomade pidamist ja tapmist moetööstuse jaoks õigustamatuks (Kantar/Four Paws 2020)
 • Slovakkia: 70% Slovakkia elanikkonnast peab loomade kasvatamist ja tapmist ainult karusnaha pärast vastuvõetamatuks (FOCUS Research, Humánny pokrok, 2020)
 • Soome: 80% soomlastest ei toeta praegust karusloomafarmide süsteemi (Animalia, Oikeutta eläimille, 2022)
 • Taani: 55% taanlastest on karusnaha tootmise vastu (YouGov, 2017)
 • Tšehhi: 82% Tšehhi kodanikest ei nõustu loomade tapmisega karusnaha saamiseks (Tšehhi avaliku arvamuse uurimiskeskus Center pro výzkum veřejného mínění, CVVM/Svoboda Zvirat, 2017)

Väljaspool Euroopa Liitu:

 • Ameerika Ühendriigid: 71% ameeriklastest on vastu loomade tapmisele karusnaha saamise eesmärgil (Research Co., september 2020)
 • Kanada: 79% kanadalastest on loomade karusnaha pärast tapmise vastu (Research Co., september 2022)
 • Norra: 64% arvab, et loomade pidamine puurides karusnaha saamise eesmärgil on vale (Respons Analysis, NOAH, 2018)
 • Šveits: 83% šveitslastest peab põhjendamatuks loomade pidamist ja tapmist moetööstuse jaoks karusnaha saamiseks (Kantar, Four Paws 2020)
 • Venemaa: 48% Venemaa elanikkonnast nõustub, et loomade karusnahast kasukate valmistamine on vastuvõetamatu (Otkritie Bank/Rosgosstrakh, 2022)
 • Ühendkuningriik: 74% arvab, et loomade kasutamine moetööstuse karusnaha tootmiseks on vale (YouGov, Four Paws UK, 2014)

Koostöös loomakaitseorganisatsioonidega üle Euroopa kutsub Loomus kõiki toetama kodanikualgatust “Karusnahavaba Euroopa”, mille eesmärk on keelustada karusloomafarmide tegevus ja karusloomafarmidest päris karusnahast tehtud toodete müük Euroopa liidus. Oma allkirja on andnud juba ligi 685 000 Euroopa kodaniku, sh üle 1500 Eesti kodaniku. Oma toetusallkirja saab anda lehel: et.furfreeeurope.eu/.

Allikas: Fur Free Alliance
Foto: FOUR PAWS / Fred Dott