New York City liigub edasi vähendamaks toidusüsteemi mõju keskkonnale. Kuidas on lood Tallinnaga?

17. aprillil 2023 esitasid New Yorgi linnapea Eric Adams ja kliimajuht ning New Yorgi linna keskkonnakaitse osakonna volinik Rohit T. Aggarwala New Yorgi esimese kasvuhoonegaaside raporti, mis sisaldas ka toidu tootmisest ja tarbimisest tekkinud kasvuhoonegaaside numbreid. 

Toidu tootmine ja tarbimine moodustab New Yorgi linna kasvuhoonegaasidest 20%, olles koguselt kolmas kasvuhoonegaaside allikas linnas. Hooned väljutasid 35% ja transpordisektor 21% linna kasvuhoonegaasidest. Toidusüsteemi muutmisega planeerib New York City vähendada toiduga seonduvaid heitkoguseid aastaks 2030 33% võrra.

“See uus heitkoguste raport näitab, et taimne toit on hea nii meie füüsilisele kui vaimsele tervisele ja ka planeedile.” ütles linnapea Adams, rõhutades juba eelnevalt tehtud edusamme taimsete toitude pakkumisega haiglates ning reedeti munitsipaalkoolides. “Nüüd me teame, et me peame minema veelgi kaugemale.” 

Suurim osa heitgaaside vähendamisest on planeeritud linna allasutuste toidu taimsemaks muutmisest. Linnapea Adams kutsub ka erasektorit liituma algatusega ning muutma oma toidust tulevat heitgaaside kogust veerandi võrra aastaks 2030. Erasektori toetamiseks pakub linnapea kantselei hariduslikke ressursse, mille abil saavad osalejad mõõta ja õppida vähendama oma kasvuhoonegaase.

“Töötades võitluses kliimakriisi vastu, mille ees me seisame, liialt kaua oleme me vaadanud ainiti autode peale, millega söidame ning hoonetele, milles elame, pöörates liiga vähe tähelepanu sellele, mis on otse meie ees – toit meie taldrikutel,” ütles linnapea kantselei toidupoliitika osakonna tegevdirektor Kate MacKenzie, tänades linnapea Adamsit tema juhtimisvõime eest, viies sisse see algatus.

Eric Adams on olnud New Yorgi linnapea alates 1. jaanuarist 2022. Olles ka ise tervislikel põhjustel enamasti täistaimsel toidul, on Adams ka New Yorgi elanikke julgustanud tarbima taimsemalt ning edendanud taimsete toitude kättesaadavust linnas.

2022. aastal teatas Adams, et New Yorgi linn on liitunud algatusega “C40 Good Food Cities Declaration”. C40 on ligi 100 linnapeast koosnev koostöövõrgustik, mille eesmärgiks on viia linnadesse kiireid ja kohalikke lahendusi, et võidelda kliimakriisiga. Samuti ajakohastas ta linna toidustandardeid, ühildades rahvatervise ja kliima eesmärke ning kuulutas 20. märtsi liha-vabaks tähtpäevaks.

Loomus julgustab ka Euroopa rohelist pealinna aastal 2023 Tallinna astuma samme muutmaks toidusüsteemi keskkonna-, kliima- ja loomasõbralikumaks. Restoranidele on Tallinn andnud head soovitused, nüüd tuleks neid soovitusi ka linna allasutustes rakendada.

Loomus algatas Aktiivsete Kodanike Fondi toel haridusliku projekti “Kahvliga kliimamuutuste vastu”, mille eesmärgiks on tõsta teadlikkust toitumise mõjust planeedile. Järgmised sündmused on Viljandimaal 7. mail kell 11 Suure-Jaanis ja kell 16 Kolga-Jaanis. Projekti kohta saab lähemalt lugeda Loomuse programmi Taimsed Valikud kodulehel: taimsedvalikud.ee/kahvliga.