Pamela Anderson avaldab kirjas Riigikogu esimehele toetust karusnahavabale Eestile

Maailmakuulus näitleja ja loomaõiguslusorganisatsiooni PETA audirektor Pamela Anderson saatis koostöös Loomusega Riigikogu esimehele Henn Põlluaasale kirja, milles ärgitab Riigikogu astuma tervemõistuslikku ja kaastundlikku sammu ehk keelustama karusloomafarmid.

Kirjas Põlluaasale kutsub Anderson Eestit üles liituma juba karusloomafarmid keelustanud Austria, Belgia, Horvaatia, Norra, Serbia, Sloveenia ja teiste riikidega, et kaitsta loomade ja rahva tervist.

“Karusloomafarmide loomad veedavad kogu oma elu väikestes ja räpastes võrepuurides ning nad on jäetud ilma kõigest, mis on neile loomuomane ja tähtis. Sageli ajab vangistus loomad hulluks. Lõpuks nad lämmatatakse, tapetakse elektrilöögiga või murtakse nende kaelad,” kirjeldab Anderson.

Lisaks toob Anderson välja, et karusloomafarmid on oht rahvastiku tervisele. Tema sõnul ei erine koroonaviiruse levikus karusloomafarmid elusloomade turust, kust haigus usutavasti alguse sai. Näiteks on Hollandis koroonaviirus levinud minkide seas ning on võimalik, et loomadelt on haigus edasi kandunud ka karusloomafarmide töötajatele. Seetõttu võttis Hollandi parlament vastu otsuse keelustada farmid planeeritust varem.

Pamela Andersoni kiri jõudis Riigikogu esimeheni loomade eestkoste organisatsiooni Loomus ja nende partnerorganisatsiooni PETA koostöös. Varem on Eesti karusloomade kaitseks välja astunud Queeni kitarrist Brian May ja Hollywoodi näitleja Mena Suvari.

Poliitikute ja Loomuse koostöös algatatud loomakaitse- ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis näeb ette karusloomafarmide keelustamist Eestis, jõuab riigikogus esimesele lugemisele 15. oktoobril.

Foto: © www.splashnews.com