Peatagem põllumajandusloomade elustransport

Hoolimata seadusandlusest ja 21. sajandi väärtustest transporditakse miljoneid elusaid loomi igal aastal päevi või isegi nädalaid korraga, nii Euroopas kui ka mujal. Aga selleks pole mingit vajadust. Uued tõendid näitavad, et ainult liha ja korjuste (mitte elusate loomade) transportimist õigustavad mitte ainult loomade tervise ja heaoluga seotud põhjused, vaid ka keskkondlikud näitajad, majanduslikud kaalutlused ja olemasolevad praktikad, seisab värskes Brüsseli lobiorganisatsiooni Eurogroup for Animals raportis.

18. novembril kogunesid huvigrupid koos Euroopa Liidu esindajatega uue Eurogroup for Animals raporti ‘A strategy to reduce and replace live animal transport: Towards a meat and carcasses only trade’ (“Strateegia vähendamaks ja asendamaks elusate loomade transporti: üksnes liha ja korjuste kaubanduse poole”) avalikustamiseks ning arutasid ka, kuidas neid muutusi ellu viia.

Töötoa ‘Moving Matters: From Hoof to Hook’ (“Liikumine loeb: kabjast konksuni”) organiseerijad olid Hollandi alaline esindus Euroopa Liidu juures ja Eurogroup for Animals, ning selle avas Hollandi põllumajanduse, looduse ja toidukvaliteedi minister Carola Schouten. Töötoa käigus arutasid osalejad, kuidas saavutada praktikas muutus liha ja korjuste transportimise suunas. Ajendid nagu toodete sildistamine parema turunduse nimel, finantstugi (näiteks uue ühise põllumajanduspoliitika raames) või halva keskkondliku jalajäljega toodete maksustamine, peavad toetama logistilisi lahendusi. Et efektiivselt leevendada elusaid loomi transportivate pikamaa-autojuhtide olukorda, tuleb tegeleda põhiliste kaubateede hindamise ning rohkemate kohalike tapamajade vajaduse kaardistamisega.

Mainiti ka, et kõik see peab olema põhjendatud tugeva regulatoorse raamistikuga, sätestades loomade tapmisele viimise teekonna maksimaalpikkuseks 8 tundi ja sellest veel lühema aja vanematele loomadele. Kõik see peaks olema osa laialdasest EL-i  strateegiast, mille on välja töötanud Euroopa Komisjon ja mis kattub nende vastusega parlamentaarsele rakendusraportile elustranspordi kohta.

Kaasnev raport pakub ülevaadet kaubavoogudest ning analüüsib loomade transpordi liikumapanevaid jõudusid. Samuti tõstetakse raportis esile ettepanekuid, kuidas leevendada nende autojuhtide olukorda ja muuta üleminek ainult liha ja korjuste transportimisele kergemaks. Kaasatud on ka uuringud, kus alternatiive on edukalt testitud või sisse seatud.

Juhtivad organisatsioonid nagu Ülemaailmne Loomade Tervise Organisatsioon, ÜRO Toidu- ja põllumajandusorganisatsioon, Euroopa Toiduohutusamet, Euroopa Veterinaaride Föderatsioon ning ka loomade heaolu liikumine on juba ammu kutsunud avalikkust üles liikumaks ainult liha ja korjuste transportimise suunas. Ka kodanikud on välja näidanud oma tugevat hukkamõistu elusloomade transportimise suhtes: aastatel 2016-2017 Eurogroup for Animals’i poolt läbi viidud #StopTheTrucks kampaania, mida vedas Eestis eest Loomus ja mis kutsus EL-i otsusetegijaid üles vähendama ja lõpuks loobuma elusloomade transpordist, ületas oma ühe miljoni allkirja eesmärgi ning peegeldas Eurobaromeetri uuringu tulemust, mis näitas, et vapustavad 94% Euroopa elanikest usuvad, et farmiloomade heaolu kaitsmine on oluline.

Aja jooksul on ilmnenud aina rohkem ja rohkem põhjuseid, mis õigustavad elusloomade asemel liha ja korjuste transportimist. Viimastel aastatel on mõned liikmesriigid järjest pikenevate suviste kuumalainete tõttu eluskaubanduse sootuks peatanud. Kuna kliimasoojenemine suurendab selliste perioodide esinemissagedust, muutub hetkel eluskaubandusele toetuvate varustusahelate mõttes järjest olulisemaks alternatiivsete strateegiate välja töötamine ja rakendamine, et tagada segamatu varustamine. Pärast juulikuist debatti elusloomade transpordi teemal, toetas enamus komisjoni liiget Andriukaitist, kes kutsus üles teekondade peatamisele suvisel ajal.

“Liha ja korjuste transportimine on võimalik ja see toimub juba nii Euroopa Liidus kui ka mujal maailmas,” ütles Reineke Hameleers, Eurogroup for Animals’i direktor. “Me vajame täielikku kaasatust farmeritelt, EL-i institutsioonidelt, rahvuslikelt valitsustelt ja kõikidelt varustusketis osalejatelt, nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool, et teha kindlaks selle efektiivne väljatöötamine ja rakendamine. Me usaldame Euroopa Komisjoni lubadust, et selle strateegia nimel tehakse tööd.”

Eurogroup for Animals