Soome keelustab suguühte loomaga

Alates 2024. aasta jaanuarist on Soomes suguühe loomaga keelatud. Eestis on seksuaalvahekord loomaga veel nö “hall ala”, sest otseselt lubatud ei ole, aga keelatud ka mitte.

Seadusemuudatuse põhjal ei tohi alates 1. jaanuarist inimene loomaga suguühtesse astuda. Selle seaduse tähenduses on suguühe looma genitaalide või päraku penetreerimine inimese genitaalidega või looma genitaalide sisestamine inimese kehasse. Sätestatu ei takista vajalikku meedet veterinaarsetel või aretuslikel põhjustel või muudel sarnastel põhjustel.

Tunnustame Soomet loomasõbralikuma seadusandluse ja ühiskonna poole liikumise eest. “Soomes on olukord hetkel sarnane Eestile, hall ala,” selgitab Loomuse juhatuse liige Anu Tensing. “Loodetavasti teeb ka Eesti peagi selle sammu ja keelustab loomade seksuaalse väärkohtlemise.” Soome seadusemuudatuse juures tuleb täheldada, et see kahjuks ei keelusta igasugust seksuaalset akti loomaga, vaid penetratsiooni genitaalidega. Õige oleks keelustada igasugune seksuaalne akt loomaga.

Norras on loomaga seksuaalne läbikäimine või seksuaalsed tegevused keelatud loomakaitseseadusega alates 2009. aastast. Norra suurima loomakaitseorganisatsiooni NOAH juristi sõnul on viimasel ajal tulnud mitu kohtuotsust, kus inimesi on selle sätte alusel kriminaalkorras karistatud. Rootsis on alates 2014. aastast igasugune seksuaalne tegu loomaga karistatav trahvi ja/või kuni kahe aastase vanglakaristusega, isegi kui loomal ei ole märke vigastustest või kannatustest. Keeld saavutati peale seda, kui loomaõiguslane infiltreerus 2008. aastal zoofiilide gruppi ja jälgis mitme kuu jooksul nende tegevust ja sellest ilmusid artiklid Expresseni ajalehes. 

Aasta 2022 lõpus alustas Loomus kampaaniat zoofiilia keelustamiseks Eestis, mille üks osa on rahvaalgatus, mis kogus lühikese ajaga 4422 allkirja. Rahvaalgatus on arutelul Riigikogu õiguskomisjonis esmaspäeval, 23. oktoobril. Algatust toetavad ka Eesti Loomakaitse Selts, Varjupaikade MTÜ, Pesaleidja MTÜ, Koduotsivad kutsud Venemaalt MTÜ, Loomapäästegrupp MTÜ, MTÜ Farmiloomade turvakodu Eestimaal, Linnafauna Zooveterinaarkeskus.