Ühendkuningriikide õigusaktid tunnistavad loomad edaspidi tundevõimelisteks olenditeks

Möödunud nädalal avaldas Ühendkuningriigi valitsus pärast kuninganna Elizabethi kõnet ajaloolise loomade heaolu tegevuskava, mille eesmärk on muuta ÜK-s täielikult loomade kohtlemist ja võtta kasutusele meetmed loomade heaolu kaitseks väljaspool riigipiiri.

Valitsus astus veel teisegi tähtsa sammu loomade heaolu suunas, tunnustades loomi ametlikult tundevõimeliste olenditena, kui kehtestas parlamendis loomade tundevõime seaduse, tõstes sellega loomade heaolu valitsuse poliitiliste otsuste keskmesse.

„Meie rahvas armastab loomi ja me oleme esimene riik maailmas, kes võtab vastu loomade heaolu õigusaktid. Meie loomade heaolu tegevuskava täidab meie väljendatud lubadust keelata elusloomade vedu tapale, keelata primaatide pidamine lemmikloomana ja võtta vastu uued seadused kutsikate salakaubaveo tõkestamiseks,” ütles keskkonnaminister George Eustice. Ta lisas, et Suurbritannia valitsus kavatseb märgilise tähendusega liikide kaitsmiseks rakendada kõige karmimat elevandiluu keeldu maailmas ja keelustada jahitrofeede import.

Loomade heaolu tegevuskava määrab, kuidas valitsus parendab lemmikloomade heaolu:

 • impordieeskirjade muutmine, et tõkestada kutsikate salakaubavedu;
 • kasside mikrokiipimise kohustuslikuks muutmine;
 • lemmikloomade varguse tõkestamine uue valitsuse töörühma kaasabil;
 • kaugjuhitavate elektrikaeluste keelustamine koolitamisel.

Kaitseb metsloomi:

 • primaatide lemmikloomana pidamise keelustamine;
 • uute õigusaktide kehtestamine, et tõkestada ebaseaduslikku koertega jänesejahti;
 • õigusaktide toetamine, et piirata liimpüüniste kasutamist;
 • metsiku looduse kaitseprojektide rahastamine nii kodu- kui ka välismaal.

Kaitseb loomi väljaspool riigipiiri:

 • ohustatud liikide jahitrofeede impordi keelustamine;
 • elevandiluu müügi keelustamine elevandiluuseaduse juurutamisega selle aasta jooksul;
 • haiuimede impordi ja ekspordi keelustamine, et kaitsta märgilise tähendusega hailiike;
 • välismaiste kommete, näiteks elevandisõidu, reklaami keelustamine.

Parendab farmiloomade heaolu:

 • elusloomade tapaleveo lõpetamine;
 • uute meetmete võtmine heaolu parendamiseks transportimise käigus;
 • loomade heaolu parendamine tapal;
 • põllumajandustootjate motiveerimine edaspidise põllumajanduspoliitika kaudu, et nad parendaksid loomade tervist ja heaolu.

Valitsus kannab hoolt ka selle eest, et loomade heaolu seisukohast ei tehtaks edaspidi kaubandusläbirääkimistel järeleandmisi.

Loomus tunnustab Ühendkuningriiki edumeelsete ja loomasõbralike sammude eest. „Kuigi inimesed mõistavad järjest paremini, et ka loomad on tundevõimelised olendid ning nad väärivad hoolt ja armastust, pole taoline mõttemuster seadusandluses veel eriti levinud. Rõõm on näha, et loomade väärtustamine saab aina rohkem kõlapinda nii meil kui ka mujal ning loodetavasti saame ka Eesti näitel peagi rääkida loomasõbralikest otsustest, sest juba juuni alguses peaks Riigikogu võtma vastu otsuse karusloomafarmide keelustamise osas,” sõnas Loomuse kommunikatsioonijuht Annaliisa Post.

Artikkel ilmus ka Lemmiklooma portaalis.