Ülemkohus: karusloomafarmide keeld ei ole vastuolus Euroopa inimõiguste konventsiooniga

Hollandi ülemkohus kinnitas oma 16. detsembri otsusega, et Hollandi karusloomafarmide keeld ei ole vastuolus Euroopa inimõiguste konventsiooniga. Keelu rakendamises on võrdselt arvesse võetud nii karusloomakasvatajate põhiõigusi kui ka avalikkuse huvisid. Seetõttu otsustas ülemkohus jätta varasema kohtumääruse muutmata: Hollandi karusloomafarmide keeld jõustub 1. jaanuaril 2024. Ülemkohtu otsus on lõplik. 

untitled-4-of-76Eestis ootab Riigikogu maaelukomisjon uuelt valitsuselt seisukohta seoses MTÜ loomade eestkoste organisatsiooni Loomuse poolt kaks aastat tagasi algatatud märgukirjaga, milles nõutakse karusloomafarmide keelustamist. “Kui Holland, kes on maailma neljas suurim mingitootja, teeb eelkõige eetilistel põhjustel ja loomade heaolust lähtuvalt põhjapaneva otsuse karusloomakasvandustest loobuda, ei ole progressiivsel Eestil küll põhjust julma ja keskkonnavaenulikku tootmisharu toetada,” märkis Loomuse juhataja Kadri Taperson.

Karusloomafarme keelustav seadus võeti Hollandis vastu 2013. aastal. Riik on seisukohal, et pikk üleminekuaeg annab karusloomafarmeritele piisavalt aega oma investeeringud tasa teha. Karusloomakasvatajad sellega ei nõustnud ja olid seisukohal, et keeld piirab laienemist üleminekuperioodi jooksul ja seega ei ole üleminekuperiood nende jaoks mõistlik hüvitis. Kuna kasvatajate hinnangul on keeld vastuolus Euroopa inimõiguste konventsiooniga, pöördusid farmerid kohtusse.

2014. aastal kogus eestisisene petitsioon karusloomafarmide keelustamise poolt üle 10 000 Eesti inimese allkirja. Rahvusvaheline petitsioon karusloomafarmide keelustamiseks Eestis on seni kogunud üle 36 000 allkirja (https://www.change.org/p/parliament-of-estonia-end-fur-farming-in-estonia).

Karusloomafarmid on keelustanud Inglismaa, Põhja-Iirimaa, Austria, Horvaatia, Holland, Makedoonia, Bosnia ja Hertsegoviina, Sloveenia, Saksamaa liidumaad Baier, Hesse, Nordrhein-Westfalen ja Schleswig-Holstein ning Belgia suurim piirkond Valloonia täielikult, osaliselt Švetsi, Taani, Rootsi, Uus-Meremaa, USA. Karusloomafarmide keelud on eriti tugevalt poliitilises päevakorras Belgias, Saksamaal ja Tšehhi Vabariigis. TNS Emori läbiviidud uuringu kohaselt ei poolda 58% eestimaalastest karusloomakasvandusi.

Ülemkohtu pressiteatega saab tutvuda siin: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2016:2888

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws/Paginas/Wet-afschaffing-nertsenhouderij-niet-in-strijd-met-het-mensenrechtenverdrag.aspx