Üleskutse: aita peatada elusloomade pikamaa transport

Brüsseli lobiorganisatsioon Eurogroup for Animals ja loomade eestkoste organisatsioon Loomus kutsuvad otsuste tegijaid, kaasaarvatud Eesti maaeluministrit üles vähendama ja seejärel lõpetama elusloomade pikamaa transpordi.

Igal aastal transporditakse Euroopa Liidu piires ja sealt kolmandatesse riikidesse vähemalt 1 miljard kodulindu ja 37 miljonit elusveist, siga, kitse ja hobust. Transpordi käigus on loomad kaitseta, haigestuvad ja surevad.

Kampaania toetub uutele Eurobaromeetri andmetele, mille põhjal usuvad 94% Euroopa kodanikest, et farmiloomade heaolu kaitsmine on oluline. 82% arvavad, et neid tuleks kaitsta paremini, kui seda tehakse praegu ning 64% soovivad saada rohkem infot farmiloomade kohtlemise kohta.

“Lisaks sellele, et elusloomade pikamaa transporti kontrollivad seadused ei suuda täita oma eesmärki, on need ka fundamentaalselt valed. Seaduse täitmine on ebaühtlane ja alates 2007. aastast, kui see seadus jõustus, on transporditavate loomade arv järsult kasvanud,” selgitas Eurogroup for Animals elusloomade transpordi töörühma esimees David Bowles.

“Ilmselgelt töötab praegune turg mõnede jaoks, kuid see ei tööta enamike tarbijate jaoks, kes tahavad teada, kuidas nende piima- ja lihatooted jõuavad farmist taldrikule, ning kindlasti ei tööta see loomade jaoks, kes peavad kannatama pikki, ebainimlikke ja lõppeks ebavajalikke reise.”

Aita peatada elusloomade transport ja saada sellekohane palve Eesti maaeluministrile: http://www.stopthetrucks.eu/take-action/

Kampaaniat aitab Eestis läbi viia loomade eestkoste organisatsioon Loomus.

Pig_NEU_3_0

Eurogroup for Animals esindab loomade eestkoste organisatsioone kõikidest EL-i liikmesriikidest. Alates selle asutamisest 1980. aastal, on euorgupil õnnestunud õhutada EL-i võtma vastu kõrgemaid õiguslikke standardeid, et loomi kaitsta. Eurogrupp esindab liikmesorganisatsioonide kaudu avalikku arvamust ning omab nii teaduslikku kui ka tehnilist kompetentsi, et pakkuda usaldusväärset nõu teemadel, mis puudutavad loomade heaolu. Rohkem infot aadressil www.eurogroupforanimals.org

MTÜ loomade eestkoste organisatsioon Loomus tegeleb loomade huvide ja õiguste kaitsega ning loomade huvide esindamisega ühiskondlikes aruteludes. Loomus seisab eelkõige nende loomade eest, keda kasutatakse põllumajanduses, loomkatseteks, meelelahutustööstuses ja karusnahkade tootmiseks.