Uus aruanne karusloomakasvatustest: karusloomafarmides ei ole võimalik loomade heaolu vajadusi rahuldada

Teadusliku aruande “The Case Against Fur Factory Farming: a scientific review of animal welfare standards and ‘WelFur’ ” uuendatud versioonis rõhutatakse, et praegune regulatiivne raamistik loomade heaolu kaitsmiseks karusloomafarmides Euroopa Liidus on ebapiisav ja karusloomade heaolustandardid (WelFur) ei suuda tagada karusnaha saamiseks kasvatatavate naaritsate, rebaste ja kährikute heaolu.

Aruanne kinnitab, et naaritsate, rebaste ja kährikute kasvatamine neilt karusnaha saamiseks tuleks Euroopa Liidus keelata, kuna nende heaolu ja bioloogiliste vajaduste rahuldamine on võimatu. Loomade heaolu käsitlevate õigusaktide praegune läbivaatamine annab Euroopa Komisjonile konkreetse võimaluse see julm praktika peatada.

Aruandes on välja toodud järgmised punktid:

  • Karusnaha saamiseks kasvatatavad liigid on põhiliselt metsloomad ja seetõttu ei sobi nad vangistuses viibimiseks, eriti väikestes puurides, kus neil puudub võimalus liigispetsiifiliseks käitumiseks.
  • Karusnaha saamiseks kasvatatavate naaritsate, rebaste ja kährikute heaolu on loomade heaolu hindamise viie valdkonna mudeli (Five Domains Model, viis valdkonda: toitumine, keskkond, tervis, käitumine ja vaimne seisund) kõigis valdkondades tõsiselt ohus.
  • Puuduvad tõendid selle kohta, et karusloomafarmides kasutatavate pidamissüsteemide täiustamine võiks oluliselt parandada karusloomade heaolu.
  • Hirmu tase, stereotüüpne stressikäitumine, naha ja sabade närimine, füüsilised deformatsioonid ja paljunemishäired, sh kõrge vastsündinute suremus, näitavad, et loomade vajadused karusloomafarmides ei ole rahuldatud.
  • Karusnahatööstuse WelFuri protokollid on loodud praeguste eluasemesüsteemide väga tõsiste piirangute põhjal ja premeerivad status quo’d. Welfur ei suuda lahendada karusnaha saamiseks kasvatatavate loomade heaoluga seotud olulisi probleeme.
  • Welfuri protokollide praeguse parima tava ülemmäär on eksitav, kuna see esindab endiselt seda, mida enamik inimesi peab vastuvõetamatuks heaolutasemeks.
  • Naaritsate, rebaste ja kährikute kasvatamine karusnaha saamiseks tuleks vastavalt nõukogu direktiivile 98/58/EÜ ja Euroopa Nõukogu karusloomi käsitlevale soovitusele keelata.

Aruandes rõhutatakse, et ainuke mõistlik lahendus on karuloomafarmide keelustamine.

Surve karusloomakasvatuse keelustamiseks ELis on märkimisväärselt suurenenud seoses Euroopa kodanikualgatuse Fur Free Europe eduga, mis kogus vähem kui 10 kuuga üle 1,7 miljoni allkirja, sh andis oma allkirja 6219 Eesti kodanikku. Kodanikualgatus kutsub Euroopa Liitu üles keelama loomade pidamist ja surmamist ainult või peamiselt karusnaha tootmise eesmärgil ning kasvandustest pärit karusnaha ja seda sisaldavate toodetega kauplemist Euroopa Liidus. 

2023. aasta lõpuks avaldab Euroopa Komisjon ettepaneku, mille eesmärk on parandada ELi loomade heaolu käsitlevaid õigusakte, et viia need kooskõlla uusimate teaduslike tõenditega. Aruandes rõhutatakse, kuidas teadus on selgelt näidanud, et Euroopa karusloomafarmides ei ole võimalik rahuldada karusloomakasvatuses peetavate loomade heaoluvajadusi. Seetõttu tuleks ettepanekusse lisada karusloomakasvatuse keeld.

—————————

ORIG: https://www.eurogroupforanimals.org/news/new-scientific-report-fur-farming-animal-welfare-needs-cannot-be-met