Võit loomadele! Euroopa Parlament toetab loomkatsete lõpetamist

Eilsel täiskoguistungil toetas Euroopa Parlament 667 poolthäälega resolutsiooni, et Euroopa Liidus tuleks järk-järgult lõpetada loomkatsed ning loomade kasutamine teaduses.

Resolutsiooniga kutsub Euroopa Parlament Euroopa Komisjoni üles esitama Euroopa Liidu ülest tegevuskava, et lõpetada loomkatsed ning asendada need loomi mitte kasutavate meetoditega. Euroopa Liidus kasutatakse loomkatseteks näiteks ahve, kasse, hiiri ja rotte. Euroopa Komisjoni raporti andmetel kasvatati ja tapeti 2017. aastal Euroopa Liidus umbes 12 miljonit looma, keda tegelikult üheski eksperimendis neid ei kasutatud.

Loomade eestkoste organisatsioon Loomus tervitab Euroopa Parlamendi otsust. “Tegu on ajaloolise võiduga loomaõigusliku liikumise ajaloos. Viimaks ometi on kuulda võetud eurooplaste palvet lõpetada loomkatsed ning liikuda julmusevaba teaduse suunas. Nüüd on pall Euroopa Komisjoni käes ning on aeg muuta loomkatsetevaba Euroopa tegelikkuseks,” kommenteeris Loomuse juhatuse liige Annaliisa Post.

Avaliku arvamuse küsitlused näitavad, et Euroopa Liidu kodanikud ei poolda loomkatseid. 72% nõustub, et Euroopa Komisjon peaks kehtestama siduvad eesmärgid ja tähtajad, et järk-järgult loomkatsed lõpetada. Vastuseisu loomkatsetele tõestab ka Euroopa kodanikualgatus “Julmust vältiv kosmeetika – loomkatsetevaba Euroopa”, mis on vähem kui kolme nädalaga kogunud üle 120 000 allkirja. Petitsioon on ajendatud Euroopa Kemikaaliameti soovist teha uusi loomkatseid koostisosadega, mida tarbijad on juba aastaid ohutult kasutanud.

Euroopa Liidul on olnud 1986. aastast õigusaktid, mis reguleerivad loomade kasutamist teaduses. Praegu kehtivad õigusaktid kehtestavad miinimumnõuded loomade majutamiseks ja nende eest hoolitsemiseks. Euroopa Liidus on loomkatsete tegemine kosmeetikatoodetel olnud keelustatud 2004. aastast ja nende koostisosadel 2009. aastast.