Aktiivsete Kodanike Fondilt toetus Loomusele

Viime 1.03.2024 – 30.04.2024 Aktiivsete Kodanike Fondi toetuse abil läbi projekti: “Loomade eestkoste valdkonna huvikaitse arendamine”. Toetus on seitsmendast taotlusvoorust Eesti vabaühenduste väikeprojektidele ning mille eesmärk oli vabakonna suurem võimekus ja jätkusuutlikkus. Toetuse summa Loomusele on 20 000 eurot.

Loomus on loodud eelkõige huvikaitsega tegeleva organisatsioonina. See on aastaid olnud Loomuse fookuses nii Eesti kui ka Euroopa tasandil, ent kuna viimase paari aasta jooksul on organisatsiooni, sh eesotsa, tulnud hulgaliselt uusi inimesi, siis see on hetkel natuke fookusest kõrvale jäänud. Varem tegutsenud liikmed küll aeg-ajalt osalevad organisatsiooni töös, ent igapäevasest tegevusest on nad kõrvale astunud. Seetõttu on organisatsioonis palju sellist teadmist, mida me täies mahus ei kasuta. Projekti eesmärk ongi Loomuse ja loomade eestkoste valdkonna huvikaitselise tegevuse tugevdamine läbi kogemuste ja teadmiste jagamise ning kaasamise. Projekti juhivad Loomuse juhatuse liige ja programmi- ja projektijuht Anu Tensing ja kommunikatsioonijuht Farištamo Eller.

Suured tänud Aktiivsete Kodanike Fondile toetuse eest ja täname loomulikult sügavalt kõiki meie annetajad tänu, kellele me saamegi kõik koos teha maailma iga päev natuke loomasõbralikumaks.

Kui Sinagi soovid Loomuse tegevust toetada või vormistada püsiannetuse, siis saad seda teha “Ma armastan aidata” keskkonnas.