Alternatiiv on olemas: loomaorganisatsioonid nõuavad kukktibude gaasitamise ja purustamise lõpetamist munatööstuses

Täna, lastekaitsepäeval saatis 18 organisatsiooni, nende hulgas loomade eestkoste organisatsioon Loomus, avaliku kirja põllumajanduse eest vastutavatele ministritele ning põllumajandus- ja kalandusnõukogu liikmetele, et kutsuda üles lõpetama kukktibude ja emaste pardipoegade gaasitamine ja purustamine ning asendama see loomavaenulik tegevus alternatiiviga.

Euroopa Liidus hävitatakse gaasitades või purustades igal aastal hinnanguliselt 330 miljonit kukktibu ja 40 miljonit emaspardipoega. Loomuse kommunikatsioonijuht Farištamo Eller ütles, et Eestis foie gras tööstust pole, kuid PRIA-l pole praegu registris ülevaadet munatööstuses tapetavate kukktibude arvust. “Pole oluline, kas tegu on vabalt peetavate kanade või puurikanadega, munatööstuses on kukk-tibud nii-öelda kõrvaljääde, millest tuleb vabaneda väga kiirelt pärast nende koorumist. Euroopa Liidus tohib hukata kuni ühepäevaseid tibusid. Üle maailma hukatakse munatööstuses aastas hinnanguliselt 7 miljardit kukktibu,” lisas ta.

Avalikule kirjale alla kirjutanud organisatsioonid leiavad, et praegu on hea võimalus saavutada tibude hävitamise asendamine alternatiivse meetodiga, kus tibude sugu määratakse kindlaks juba enne nende koorumist (ovosexing methods). Kaks liikmesriiki, Prantsusmaa ja Saksamaa on juba keelustanud tibude tapmise, sest on olemas meetod määrata tibude sugu ja teha vahet isaste ja emaste tibude vahel juba inkubatsiooniperioodi alguses.

Avatud kirja eesmärk on saavutada eelseisvate loomade heaolu käsitlevate õigusaktide läbivaatamise raames nii tibude kui ka pardipoegade tapmise keelu kehtestamine. Kirjale kirjutasid alla L214 Ethique Animaux, Obranci Zvirat, Eurogroup for Animals, Compassion in World Farming, Gaia, Voice of the Voiceless, Freedom and Respect for Every Earthling, Green REV, International Organization for Animal Protection, Animal Equality, Hellenic Animal Welfare Federation, Humane Society International Europe, Animal Society, Nevidimi Životnii, Kaži glast na bez glaznite, Tierschutz Austria, Loomus MTÜ, Verein gegen Tierfabriken, Four Paws, Animal Friends Croatia, Una Terra Alapitvany.
______________________________________________________________________________

Avalik kiri Põllumajandus- ja Kalandusnõukogu liikmetele

Kellele: põllumajanduse eest vastutavad ministrid, põllumajanduse ja kalanduse nõukogu (“AGRIFISH Council”) liikmed

Teema: Tibude ja pardipoegade tapmine Euroopa Liidus
Brüssel, 1. juuni 2022

Head Ministrid,               

Hoolimata sellest, et määrus 1009/2009 loomade kaitse kohta tapmise ajal on ainus jurisdiktsioon maailmas, kus on kehtestatud nii ulatuslikud põllumajandusloomade heaolu eeskirjad, lubab määrus 1009/2009 kukktibude ja emaste pardipoegade süstemaatilist tapmist gaasistamise või jahvatamise teel. ELi tootjad tapavad keskmiselt 330 miljonit ühepäevast kukktibu aastas ja hinnanguliselt tapetakse foie gras tootmise käigus veel kümneid miljoneid ühepäevaseid emaseid parte, peamiselt ELis.

Ühepäevaseid tibusid ja pardipoegi tapetakse, kuna neil pole muna- ja foie gras’ tööstusele majanduslikku väärtust. Siiski on loomade massilisele tapmisele alternatiive. In-ovo sugu määramise tehnoloogiad suudavad tuvastada kana või pardi embrüo soo enne nende koorumist, mis võimaldab valida munad enne loomade sündi.

Arvestades tibude ja pardipoegade tapmise julmust, otsustasid kaks ELi riiki, Prantsusmaa ja Saksamaa, hiljuti sellele lõpu teha, nõudes alternatiivide kasutamist. 2021. aastal kutsus Prantsusmaa põllumajandusminister Julien Denormandie EL-i liikmesriike järgima oma riiklikke seadusi ning Itaalia ja Austria parlamendid arutavad praegu seadusandlikke ettepanekuid praktika lõpetamiseks. Euroopa Komisjon uurib ka võimalust teha EL-is ettepanek ühepäevaste tibude ja pardipoegade tapmise keelustamiseks.

Me usume, et ELil on aeg lõpuks oma mainet täita, kui asi puudutab loomakaitset, palume teil lugupidavalt kehtestada riiklikud õigusaktid, mis keelaksid ühepäevaste isaste tibude ja emaste pardipoegade tapmise, ning toetada ELi vastuvõtmist. – laiaulatuslik keeld ELi põllumajandusloomade heaolu käsitlevate õigusaktide eelseisval läbivaatamisel.