Eesti loomakaitseorganisatsioonid ja keskkonnaühendused ei poolda metskitsedele peetava vibujahi legaliseerimist

Tegu on julma meelelahutusega, mis ei ole ei loomade ega looduse heaolust või huvidest lähtuv. Organisatsioonid on põhimõtteliselt selle vastu, et metskitsi lubataks vibudega tappa.

Vibujaht on ebaseaduslik enamikus Euroopa riikides. Seetõttu ei ole vaja Eestisse veel rohkem jahituriste, kes hakkaksid metskitsi vibuga vigastama ja tapma. “Eestlased on alati loodust austanud ning endast nõrgemaid kaitsnud. Väikese huvigrupi vägivaldne hobi ei tohi seda põhimõtet muuta”, leiab meie kommunikatsioonijuht Farištamo Eller. “Metskitsedele peetava vibujahi legaliseerimise asemel tuleb alustada koostööd, et välistada Eestis igasugune, sealhulgas ka väikeloomadele peetav vibujaht.”

Organisatsioonid on ühte meelt, et vibujaht metskitsedele on julm meelelahutus, millega tekitatakse loomadele mittevajalikku valu ja kannatusi. Vibu ei ole kuidagi efektiivsem viis jahti pidada võrreldes tulirelvadega. Vibujaht on väga väikese huvigrupi hobi, mitte jahimeeste enamuse praktika ja nõnda igal pool maailmas. Loomakaitsjad leiavad, et vibulaskjad võivad harjutada loomi piinamata märklaudade peal. Nimelt eeldab vibujaht looma ääretult täpset sihtimist ning tõenäosus looma vaid vigastada on oluliselt suurem. Tegemist ON väga brutaalse jahipidamisviisiga! Elus looma peal ei sobi Robin Hoodi mängida.

MTÜ Loomus 2021. aastal algatatud petitsioon metskitsede vibujahi vastu kogus lühikese ajaga üle 10 000 allkirja. Petitsiooniga liitusid teiste hulgas MTÜ Loomus, rohelise elustiili portaal Bioneer, Eesti Loomakaitse Selts, kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks, Eesti Roheline Liikumine, Eestimaa Loomakaitse Liit, Eesti Metsloomaühing, MTÜ Päästame Eesti Metsad, Sihtasutus Koosloodus, MTÜ Roheline Läänemaa, Raplamaa Loodushoiu MTÜ, MTÜ Roheline Pärnumaa, MTÜ Niilusoo.