Enam kui miljon Euroopa kodanikku kutsub üles peatama eluskarja pikamaatransporti

Üleeuroopaline kampaania “Stop the Trucks”, mida Eestis aitas läbi viia MTÜ loomade eestkoste organisatsioon Loomus, sai suure toetuse osaliseks ning ületas eesmärgiks seatud miljoni allkirja piiri, millega toetatakse elusloomade pikamaatranspordi lõpetamist. Eestist koguti üle 2500 allkirja.

Pikaajalise kampaania eesmärgiks oli kutsuda otsuste tegijaid, kaasaarvatud Eesti maaeluministrit üles vähendama ja seejärel lõpetama elusloomade pikamaavedu. Igal aastal transporditakse Euroopa Liidu piires ja sealt kolmandatesse riikidesse vähemalt miljard kodulindu ja 37 miljonit elusveist, siga, kitse ja hobust. Transpordi käigus on loomad kaitseta, haigestuvad ja surevad.

Kampaania toetub uutele Eurobaromeetri andmetele, mille põhjal usuvad 94% Euroopa kodanikest, et farmiloomade heaolu kaitsmine on oluline. 82% arvavad, et neid tuleks kaitsta paremini, kui seda tehakse praegu ning 64% soovivad saada rohkem infot farmiloomade kohtlemise kohta.

Euroopa Liidu juures tegutseva lobiorganisatsiooni Eurogroup for Animals direktori Reineke Hameleersi sõnul paljastas kampaania ebainimlikud tingimused, milles loomi transporditakse. “Euroopa Liit ei saa ignoreerida enam kui miljonit Euroopa kodanikku, kes tahavad lõpetada elustranspordi käigus loomadele ebavajaliku valu ja kannatuste põhjustamise. Praegune euroliidu transpordiseadus teeb loomade heaolu kohalt järeleandmisi. Nüüd on aeg komisjonil oma tööd parandada ja ebainimlik elusloomade pikamaatransport lõpetada,” ütles Hameleers.

Sel aastal aktiveerusid europarlamendi liikmed, liikmesriikide ja komisjoni ametnikud kampaania käigus avaldatud mõjusa videomaterjali peale, mis näitas Euroopa loomade heaolu puudutavate ja rahvusvaheliste elusloomade transporti EL-ist Türki, Lähis-Idasse ja Põhja-Aafrikasse reguleerivate kokkulepete rikkumisi ja loomade tapmisi. Uurimise käigus paljastati EL-i ametnike ebaõnnestumine elusloomade transpordi jälgimisel EL-i piiridel.

Käesoleva aasta teises pooles antakse kogutud allkirjad üle Euroopa Komisjonile.